จะเข้

จะเข้ เครื่องดนตรีไทยมี 3 สายที่ได้รับอิทธิพลจากมอญ และปรับปรุงจากพิณซึ่งมี 4 สายซึ่งวางอยู่บนพื้นเพื่อความสะดวกมีประวัติและหลักฐานแรกในสมัยอยุธยา จะถูกนำไปเล่นที่วงออเคสตราในวงออเคสตราประกอบกับกระต่ายในสมัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้เล่นยอดนิยมมากมาย ทำให้สันเขาค่อยๆหายไปในปัจจุบันเนื่องจากผู้เล่นมีน้อย

ร่างกายทำจากสองตอน ส่วนหัวและส่วนหางโดยส่วนหัวเป็นกระพุ้งใหญ่ทำด้วยไม้ขนุนหนาประมาณ 12 ซม. ยาวประมาณ 52 ซม. กว้าง 52 ซม. กว้าง 11.5 ซม. ความยาวรวมประมาณ 130 – 132 ซม. ปิดใต้แผ่นทองคำด้วยไม้ มีเท้าอยู่บนหัว 4 ฟุตและ 1 ฟุตที่ปลายเท้า วัดจากนิ้วเท้าถึงส่วนบนของร่างกายสูงประมาณ 19 ซม. เชื่อมต่อสายไฟจากหัวถึงปลายหางถึง 3 เส้น มี 1 ปุ่มต่อบรรทัด สาย 1 ใช้สายทองเหลือง 2 เส้น ใช้เส้นเอ็น มีการเรียกที่ปลายหางก่อนถึงลูกบิด ระหว่างทางจะมีกุญแจไม้เรียกว่านมรองรับสายไฟที่ติดอยู่ด้านหลังรวมเป็นสวนสัตว์ 11 แห่งเพื่อเป็นสถานที่สำหรับแต่ละนิ้วกดนมสูง เรียงจากน้อยไปมากจาก 2 ซม. ถึง 3.5 ซม

เวลาเล่นกับปลายแหลมโค้งมนทำจากกระดูกงาช้างหรือสัตว์ เคียนใช้ไหมพรมพันกันที่ปลายนิ้วขวาของเหยื่อ และใช้นิ้วโป้งและนิ้วกลางเพื่อช่วยจับพลังเมื่อแกว่งมือเพื่อสัมพันธ์กับมือซ้ายในขณะที่กดไม้ดีควรมีความยาวประมาณ 7-8 ซม. มีความยาวประมาณ 45 ซม.

ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นผู้นำในสตริงสี่ แต่ไม่เล่นบ่อยเท่าอัลโต

จะเข้

There are 3 strings of Thai musical instruments that are influenced by Mon. And improved from the harp, which has 4 strings which are placed on the ground for convenience There is a history and the first evidence in the Ayutthaya period. The zither was brought to play in the orchestra in the orchestra, coupled with the rabbits during the reign of King Rama II of Rattanakosin. There are many popular players. Causing the ridge to disappear gradually in the present Because the players are less

The body is made of two episodes. The head and the tail By the way the head is a big bulge Made with heartwood, jackfruit, about 12 cm thick, about 52 cm long and 11.5 cm wide The total length is approximately 130 – 132 cm. Close under the gold with wooden plates. There is a foot on the head, 4 feet and 1 foot at the end of the foot. Measure from the toe to the upper part of the body, about 19 cm high. Connect the wires from the head to the end of the tail to 3 lines. There are 1 knob per line. Line 1 uses 2 brass wires. Use the tendons. There is a call on the tip of the tail before reaching the knob. Between the zither, there is a wooden key, called milk, supporting the cord attached to the back, a total of 11 zoos, in order to be a place for each finger to press the milk high. Ascending order from 2 cm to 3.5 cm high

ทรัมเป็ต

เปียโน

อิเล็กโทน

กีตาร์เบส

กลองชุด

กีต้าร์

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*