ไวโอลิน

ไวโอลิน

ไวโอลิน เป็นเครื่องดนตรีที่ผลิตเสียงในปริมาณสูงในเครื่องสายคลาสสิก (เครื่องสาย) ที่มีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตก เป็นเครื่องดนตรีตระกูลไวโอลินที่เล็กที่สุดซึ่งประกอบด้วยไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบส เมื่อนำทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเรียกว่า String ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีหลักของวงออเคสตรา

ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไวโอลินปรากฏในเวลาใด ๆ แต่คาดว่าจะปรากฏเป็นครั้งแรกในอิตาลีในช่วงต้นศตวรรษที่ 16 มีความเชื่อกันว่าผู้ผลิตดัดแปลงมาจากเครื่องดนตรียุค 3 ได้แก่ rebec, Renaissance fiddle และ Lira da braccio ซึ่งเครื่องดนตรีทั้ง 3 นี้คล้ายกับไวโอลิน แต่หลักฐานที่แน่นอนที่สุดคือมีหนังสือที่ตีพิมพ์เกี่ยวกับไวโอลินใน ปี 2099 (1556) เผยแพร่ในลียง ฝรั่งเศสและคาดว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไวโอลินจะถูกแจกจ่ายไปทั่วยุโรป

ไวโอลินคันแรกในโลกถูกสร้างขึ้นโดย Andrea Amati ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 16 โดยการจ้างงานของตระกูลเมดิชิ ซึ่งต้องใช้เครื่องสายในเวลาต่อมาด้วยคุณภาพที่ดีของเครื่องดนตรี King Charles IV ของฝรั่งเศสจึงอนุญาติให้ Ander สร้างไวโอลิน เพื่อเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ในวงออเคสตราประจำของเขาและไวโอลินที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงมองเห็นได้เป็นไวโอลินที่ Ander คิดค้นใน Cremona ประเทศอิตาลีซึ่งถูกเสนอให้กับ King Charles IV เช่นเดียวกับปี 2109 (ค.ศ. 1566) ไวโอลิน

ไวโอลิน

The violin is a musical instrument that produces high volume sounds in the classical string instruments (String instruments) originating from the Western world. Is the smallest violin family instrument Which consists of a violin, viola, cello and double bass. When bringing all together, it is called String, which is the main musical instrument of the orchestra

There is no clear evidence that the violin has appeared at any time. But is expected to appear for the first time in Italy in the early 16th century. It is believed that the manufacturer was adapted from 3 medieval instruments, namely the rebec, the Renaissance fiddle and Lira da braccio, in which these 3 musical instruments are similar to the violin But the most exact evidence is There are books published about violins in the year 2099 (1556), published in Lyon. France And it is expected that this period was the time when the violin should be distributed throughout Europe

The first violin in the world was created by Andrea Amati in the first half of the 16th century by the employment of the Medici family. Which requires stringed instruments Later, with the good quality of the instrument King Charles IV of France therefore graciously allowed Ander to create a violin. To become a new type of musical instrument in his regular orchestra And the oldest and still visible violin Is the violin that Ander invented in Cremona, Italy, which was presented to King Charles IV as well as the year 2109 (AD 1566)

 

th.wikipedia.org

 

ทรัมเป็ต

เปียโน

อิเล็กโทน

กีตาร์เบส

กลองชุด

กีต้าร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*