ฉาบ

ฉาบ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชัน มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียง
เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในดนตรีหลายชนิด เช่นวงออร์เคสตราสมัยใหม่ วงมาร์ช วงคอนเสิร์ต ดนตรีทหาร รวมถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลองชุดในปัจจุบันด้วย

ในวงโยธวาทิต สามารถแบ่งฉาบที่ใช้ออกได้เป็นสองชนิด คือ ฉาบคู่ และฉาบแขวนหรือฉาบรัว ฉาบคู่เป็นฉาบสองใบ แต่ละใบจะมีสายเป็นวงสำหรับถือ การเล่นใช้มือแต่ละข้างถือฉาบแล้วนำเข้ามากระทบกัน ส่วนฉาบแขวน เป็นฉาบใบเดียวแขวนกับขาตั้ง นิยมตีด้วยไม้แบบหัวมัลเล็ตหุ้ม ในกลองชุดก็ใช้ฉาบแบบนี้เช่นเดียวกัน

ฉาบเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี ทำด้วยโลหะคล้ายฉิ่ง แต่หล่อให้บางกว่า ฉาบมี 2 ชนิดคือฉาบเล็ก และ ฉาบใหญ่ ฉาบเล็กมีขนาด ที่วัดผ่านศูนย์กลางประมาณ 12 –14 ซม ส่วนฉาบใหญ่มีขนาดที่วัดผ่าน ศูนย์กลางประมาณ 24 –26 ซม เวลาบรรเลงใช้ 2 ฝามาตีกระทบกันให้เกิดเสียงตามจังหวะ เมื่อฉาบทั้งสองข้างกระทบกันขณะตีประกบกันก็ จะเกิดเสียง ฉาบ แต่ถ้าตีแล้วเปิดเสียงก็จะได้ยินเป็น แฉ่ง แฉ่ง แฉ่ง เป็นต้น

ฉาบปูนฉาบเป็นเครื่องเพอร์คัชชัน ลักษณะที่ปรากฏเป็นแผ่นโลหะบาง ๆ รูปร่างเหมือนจาน
ฉาบด้วยเพลงสากลที่ใช้ในดนตรีหลายประเภทเช่นวงออเคสตร้าวงมาร์ชคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตทหารและฉาบรวมถึงส่วนหนึ่งของกลองชุดปัจจุบัน
สำหรับวงโยธวาทิตมีสีโป๊วสองแบบคือปูนคู่และปูนฉาบหรือแขวน สีโป๊วคู่มี 2 สีโป๊วแต่ละคนมีสายสำหรับการถือครอง สำหรับวิธีการเล่นให้ใช้มือทั้งสองจับแต่ละเบลดแล้วนำมาต่อกัน สำหรับแขวนสีโป๊วเป็นผงสำหรับอุดรูเดี่ยวแขวนด้วยขาตั้งแล้วตีด้วยไม้ที่มีหัวตีคลีตีใช้ในลักษณะเดียวกับฉาบในชุดกลอง

ฉาบปูนเป็นเครื่องมือตีทำจากโลหะเช่นฉาบ แต่บางกว่าฉาบ มี 2 ​​แบบคือปูนฉาบเล็กและปูนฉาบใหญ่ขนาดของโป๊วมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12-14 ซม. พลาสเตอร์ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 24-26 ซม. การใช้สองฝาสร้างเสียงจังหวะ เมื่อฉาบทั้งสองด้านพวกเขาก็ปะทะกันในขณะที่พวกเขาตีกันทำให้ฉาบเสียง

ฟังก์ชั่นของพลาสเตอร์ขนาดเล็กคือการล้อเล่นล้อเลียนฉาบหรือตามทำนองของเครื่องดนตรีนี้เล่นกันมานานในสมัยสุโขทัยและเป็นที่นิยมของผู้คนในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดเพราะสามารถเล่นได้ทุกโอกาสและ สามารถใช้ได้กับทุกเพลง
ความสำคัญของการฉาบในชุดชุดกลองตามมาตรฐานการฉาบปูนมี 3 ประเภท

 • 1.Crash ใช้สำหรับสร้างเพลงหรือสร้างเครื่องหมายวรรคตอนสำหรับเพลง
 • 2.Ride คือการรักษาจังหวะของเพลงหรือคอรัส
 • 3.Hi-Hat ต้องรักษาจังหวะเช่นกัน

ซึ่งมือกลองทุกคนจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในสามของฉิ่งฉาบ นอกเหนือจาก Cymbal พื้นฐานสามประเภทแล้วยังมี Cymbal เอฟเฟกต์พิเศษเช่น Splash, China, Swish และ pang ที่สร้างขึ้นสำหรับเสียงพิเศษ
ความแตกต่างระหว่างการฉาบปูนสองประเภทคือวิธีการผลิตคือการหล่อ บอนด์เป็นโลหะผสมทองแดงกับดีบุก ไม่ใช่หล่อไม่ละลายจากฟอร์ม แต่ถูกตัดจากแผ่นโลหะ สิ่งสำคัญคือในกระบวนการผลิตร่องเสียงนั้นได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะทำให้เสียงของปูนปลาสเตอร์ออกมาได้ดี
การดูแลและเลือกฉาบมี 9 วิธี

 1. ในการเลือกซื้อหาคำแนะนำจากหลาย ๆ คน และต้องฟังฉาบในหลาย ๆ ขั้นทั้งใกล้และไกลเพื่อที่จะได้รู้ถึงบุคลิกภาพของเสียง
 2. อย่าพยายามใช้ปูนพลาสเตอร์มากกว่า 15 นาทีเพราะจะทำให้คุณเหนื่อยและสับสน
 3. อย่าวางปูนบนขาตั้งโดยไม่มียางหรือพลาสติก
 4. อย่าขันสลักเพื่อขันให้แน่นเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
 5. ควรทำความสะอาดอย่าให้ผงสำหรับอุดรูสกปรกใช้น้ำอุ่นและเช็ดสบู่จากนั้นใช้แปรงขนาดเล็กขัดผิว
  ผลการค้นหาภาพสำหรับชุดกลองพลาสเตอร์ 6. ควรมีตัวทำความสะอาดฉาบปูนพิเศษ
 6. อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดโลหะอื่น ๆ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหาย
 7. ควรเก็บไว้ในกล่องเพื่อป้องกันความเสียหาย
 8. ควรตรวจสอบตัวเครื่องในแท่นวางบนแท่นที่ฉาบด้วย ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ฉาบ

Plastered as a percussion instrument Looks like a thin metal sheet Shape like a dish Most of them are musical instruments without noise levels.
Is a musical instrument used in many types of music Such as the modern orchestra, marching band, military music concerts, as well as being part of the current drum set

In the marching band, can be divided into two types of plastering, double plastering and hanging plaster or plastering. Double plastered with two plaster Each leaf has a band for holding. Playing using each hand to put on and then put it into the impact. The hanging putty is a single putty hung with a stand. Popular hit with wood, mullet-clad head In the drum set, it is also applied like this.

Plastered as a hit instrument Made of metal like cymbals But casting to be thinner than plastering Measured through the center, about 12 –14 cm The center is about 24 – 26 cm. When playing, use 2 lids to hit each other to create a sound according to the rhythm. When plastered on both sides, it hits each other while they hit each other and will cause a cymbal sound.

Cymbal plaster is a percussion instrument. The appearance is a thin metal sheet, shaped like a dish.
Plastered in international music, used in many types of music, such as orchestra, march band, military concert concert and cymbals, also part of the current drum set.

For the marching band, there are two types of putty which are double plaster and hanging plaster or plaster. Double putty has 2 putty, each has a line for holding. As for the method of playing, use both hands to hold each blade and bring it into each other. For hanging putty into a single putty, hung with a stand, then hit with a wooden stick with a mallet head Used in the same way as cymbals in the drum set
Plastered in Thai music

Plastered as a hit instrument Made of metal like cymbals but thinner than plastered. There are 2 types: small plaster and large plaster The size of the putty is 12-14 cm in diameter. The large plaster size is 24-26 cm in diameter. The use of two lids creates a rhythmic sound.

When plastered on both sides, they hit each other while they hit each other, causing the cymbals to sound.
The function of small plaster is Teasing, teasing, cymbals, or in accordance with the melody of this instrument, played for a long time in the Sukhothai period And is popular with people of every region, every province Because it can be played every opportunity and can be used with every song

The importance of plastering in a set of drum sets By standard, there are 3 types of plastering

 • 1.Crash is for creating a song or creating punctuation for the song.
 • 2.Ride is for keeping the rhythm of the song or chorus.
 • 3.Hi-Hat has to maintain rhythm as well.

Which every drummer must have at least 1 of these three types of cymbals. In addition to the three basic Cymbal types, there are also Special Effect Cymbal such as Splash, China, Swish and pang that are created for special sound

The difference between the two types of plastering is that the production method is Cast. Bond is a copper alloy with tin. Non-Cast is not melted from the form but is cut from metal plates. The important thing is that in the production process, the sound grooves are uniformly standardized, which will make the sound of the plaster come out well.
Cymbal care and selection are 9 methods.

 1. In choosing to buy, find advice from many people. And have to listen to the cymbals in many stages, both near and far in order to know the personality of the sound
 2. Do not try to tone the plaster more than 15 minutes because it will make you tired and confused.
 3. Do not put the plaster on the stand without rubber or plastic.
 4. Do not tighten the latch to tighten it so that it can be moved freely.
 5. Should be cleaned, do not let the putty dirty, use warm water and wipe the soap, then use a small brush to scrub
  Image search results for Plastering drum set 6. There should be a special plaster cleaner.
 6. Do not use other metal cleaners as this will cause damage.
 7. Should be kept in the box to prevent damage.
 8. Should check the casing in the platen on the plastered stand as well. Is it time to change?

ระนาด

ปี่

ฉิ่ง

th.wikipedia.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*