กลองสะบัดชัย

กลองสะบัดชัย เป็นกลองที่มีมานานหลายศตวรรษ ในอดีตใช้ Beat the war เพื่อความรุ่งเรืองและขวัญกำลังใจของทหารในการต่อสู้เพื่อชัยชนะ Melody ที่ใช้ในการตีกลองโบราณ Shak Chai มี 3 ท่วงทำนอง: Chai, Piperi, Chai Dawe และ Win Devil

กลองสะบัดชัย เป็นหนึ่งในการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนาดั้งเดิม ซึ่งมักจะเห็นในขบวนพาเหรดหรือการแสดงศิลปะพื้นบ้านในระยะต่อมาโดยทั่วไปรูปแบบของจังหวะมีความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นด้วยการใช้อวัยวะหรือส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเช่นข้อศอกหัวเข่าและหัว การแสดงของกลองนั้นแสดงให้เห็นถึงความประทับใจของผู้ชมจนกระทั่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

รูปร่างดั้งเดิมเท่าที่พบในที่เดียวคือแบบจำลองของแสงชัยทำด้วยทองสัมฤทธิ์ขุดที่วัดเจดีย์สูงตำบลบ้านหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่กลองประกอบด้วยกลองหน้าเล็กสองคู่ 1 คู่ขนาดใหญ่ กลอง 1 ฆ้องขนาดใหญ่และ 1 กลองขนาดใหญ่พร้อม 3 คานอื่น ๆ ด้านหน้าของดรัมนั้นจะถูกตรึงด้วยพินตัดเรียบพร้อมกับดรัมและฆ้องทั้งสอง

กลองสะบัดชัย

Drong Saengchai is a drum that has been in existence for centuries. In the past, used Beat the war For the prosperity and morale of the soldiers in the following Fight for victory Melody used in the hit Shak Chai ancient drums have 3 melodies: Chai, Piperi, Chai Dawe and Win Devil

Saengchai drumming is one of the traditional Lanna folk art performances. Which is often seen in the parade or folk art show in the later stages in general The style of the beat has a sensational sensation, with the use of organs or parts of the body, such as the elbow, knee, and the head. Making the performance of the drumming show the impression of the audience Until being widely popular today

The original shape As found only in one place Is a replica of Saeng Chai, made of bronze Excavated at Chedi Sung Temple, Ban Luang Sub-district, Hot District, Chiang Mai Province The drum is composed of two small front drums, 1 large double drum, 1 large gong, as well as 1 large drum with 3 other beams. The front of the drum is pinned with smooth cut pins, with a drum and both Gong

อ้างอิงจาก : GOOGLE

วิโอลา

กลองแขก

พิณ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*