ตะโพน

ตะโพน เป็นเครื่องดนตรีที่ทำด้วยหนัง ตะบอร์ทำจากไม้สักหรือขนุนเรียกว่าหุ่นหุ่น มันทำมาจากโพรงด้านใน หนังสองหน้าถูกดึงด้วยสายหนังเพื่อเร่งเสียงเรียกว่าหนังด้านหน้าขนาดใหญ่ที่มีความกว้างประมาณ 25 ซม. ผสมกับขี้เถ้าเพื่อเกะกะเสียงอีกใบหน้าหนึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดประมาณ 22 ซม.

เรียกว่าด้านหน้าของตัวถังกลองยาวประมาณ 48 ซม. รอบขอบของหนังขึ้นด้านหน้า ถักด้วยหนังที่บิดเป็นเส้นเล็ก ๆ เรียกว่าภาชนะแล้วใส่ร้อยชิ้นหนังทั้งสองด้านของแอ่งผูกติดอยู่กับพื้นที่โดยรอบจนกว่าจะไม่สามารถมองเห็นหุ่นไม้มีแถบหนังอยู่ตรงกลาง เรียกว่าสายรัดหน้าอกเหนือหน้าอกทำให้เป็นที่จับและเท้า Tabor วางเท้าของเขา ใช้ฝ่ามือซ้ายและขวาเพื่อกดทั้งสองด้าน ใช้สำหรับผสมจังหวะในวงปี่พาทย์รักษาการเพื่อควบคุมจังหวะต่าง ๆ

Tabor นี้ถือเป็นครูสอนดนตรี การนับ Prakhonthani เป็นครู Tabor เมื่อเริ่มเล่นต้องนำดอกไม้ธูปเทียนบูชา Tabor มาก่อนทุกครั้งและถือเป็นประเพณีเพราะความต้องการที่จะบูชา Tabor เป็นเครื่องดนตรีที่เล่นกับ Sang Bunthaew และความงดงามซึ่งเป็น เครื่องดนตรีของเหล่าทวยเทพและเหล่าทวยเทพดังต่อไปนี้: สมเด็จพระนารายณ์และพระอินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นเทพสวม ตะโพนคือกลองที่พระพิฆเนศกลายเป็นบุคคลแรกที่ตี ดังนั้นเมื่อตะโพนนำมาเล่นในวงปี่พาทย์จึงถือว่าเป็นอาจารย์และทำหน้าที่ในทุกหน้า

ตะโพน

Tabor is a musical instrument stretched with leather. The tabor is made of teak or jackfruit wood, called the dummy puppet. It is made of an inner cavity. The two-faced leather is pulled with a leather strap to accelerate the sound, called the large front leather, with a width of about 25 cm.

Mixed with ashes to clutter the sound Another face is smaller than the size of about 22 cm, called the front of the drum body, about 48 cm long around the edge of the leather up front. Knit with a leather that is twisted in a small line, called a tare, and then put a hundred pieces of leather on both sides of the basin Tethered to the surrounding area until the wooden puppet cannot be seen There is a leather band in the middle called a chest strap above the chest, made into a handle and a foot The Tabor lay on his feet. Use the left and right palms to hit both sides. Used for mixing the rhythm in the Pi Paat band Acting to control various rhythm

This tabor is considered a teacher of music. Counting Prakhonthani as a Tabor teacher when starting to play Must bring flowers, incense, candles Worship Tabor before every time And is considered a tradition

Because of the need to worship Tabor is a musical instrument that is played with Sang Bunthaew and the magnificence which is a musical instrument of the gods and the gods are as follows: His Majesty, Narai and Indra. Which is considered a fictional deity. The Tabor is the drum that Phra Ganesh became the first person to strike. Therefore, when Tabor brought to play in the Pi Paat band Therefore considered as a teacher And acting on all pages

อ้างอิงจาก : GOOGLE

กลองสะบัดชัย

วิโอลา

กลองแขก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*