อังกะลุง

อังกะลุง (อินโดนีเซีย: angklung) เป็นเครื่องเพอร์คัชชันประเภทหนึ่งที่ทำจากไม้ไผ่เล่นโดยการเขย่าเสียง

อันkhalungได้รับความนิยมทั่วโลก แต่เกิดขึ้นในพื้นที่ของชวาตะวันตกและจังหวัดบันเตนของอินโดนีเซีย โดยคนซุนดาที่เล่นเครื่องดนตรีนี้มานานหลายศตวรรษเพลง Ankhalung และ Ankhalung ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนซุนดาในชวาตะวันตกและ Banten อัญขุงในฐานะวงออเคสตรานั้นต้องการความร่วมมือและการประสานงาน เชื่อมั่นในการส่งเสริมคุณค่าของการทำงานเป็นทีมเคารพซึ่งกันและกันและความสามัคคีในสังคม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2010 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่า Ankhalung Indonesia เป็นผลงานชิ้นเอกของมรดกความใกล้ชิดและมรดกที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และสนับสนุนให้ชาวอินโดนีเซียและรัฐบาลอินโดนีเซียรักษา, ถ่ายทอด, ส่งเสริมการเล่นและสนับสนุนช่างฝีมือของ อังกะลุง

อังกะลุง อาจเล่นในวง ankalung โดยเฉพาะหรือเล่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่มักจะพบในสถาบันการศึกษามากกว่าวงดนตรีมืออาชีพ

วงอัญชันจะมีอย่างน้อย 7 คู่หรือ 5 คู่ตามความเหมาะสมกับสถานที่และที่ทำงาน จะมีอุปกรณ์เข้าจังหวะรวมถึงฉาบ, ฉาบเล็ก, รับ, โหม่ง, กลองแขก นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามเช่นธงประจำชาติหางและอื่น ๆ อีกมากมายในนนทบุรี

อังกะลุง

Ankhalung (Indonesian: angklung) is a type of percussion instrument made of bamboo, played by shaking the sound.

Ankhalung has gained popularity throughout the world. But originated in the area of ​​West Java and Banten Province of Indonesia. By Sundanese people who have played this instrument for centuries Ankhalung and Ankhalung music have become an important part of the cultural identity of the Sundanese community in West Java and Banten. Ankhalung as a orchestra requires cooperation and coordination. Believed to promote the value of teamwork Mutual respect And harmony in society

On 18 November 2010, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) officially recognized that the Ankhalung Indonesia is a masterpiece of heritage, intimacy and the intangible heritage of humanity. And encourage Indonesian people and the Indonesian government to preserve, convey, promote play And supporting the craftsmen of Ankhalung

Ankalung may play in a particular ankalung band or play with other instruments, often found in educational institutions rather than professional bands.

Ankhalung band will have at least 7 pairs, or 5 pairs, as appropriate for the location and work. There will be rhythmic equipment including cymbals, small cymbals, receivers, tackles, guest drums. In addition, there are often decorations to add beauty, such as national flags, tails, etc. There are many in Nonthaburi.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

แบนโจ

ตะโพน

กลองสะบัดชัย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*