แคน

แคน เป็นเครื่องเป่าหรือเครื่องดนตรีพื้นเมืองของอีสานในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องดนตรีของคนลาวหรือลาวและถือเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติของประเทศลาว เครื่องดนตรีชนิดนี้จะใช้ขนาดต่าง ๆ กันร้องเพลงเป็นอ้อย

ก็องเป็นเครื่องเป่าลิ้นโลหะ เสียงเกิดจากลมผ่านลิ้นโลหะตามลำแสงไม้ที่เป็นลูก การเป่าต้องใช้ทั้งลมเป่าและดูดอากาศออกเช่นกัน ดังนั้นเป่าหนักพอและอ้อยมีหลายขนาดถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์สร้างเสียงที่กลมกลืนได้ด้วยตัวคุณเอง บ่งบอกวิถีชีวิตของคนในแม่น้ำโขงเช่นกัน

ใครเป็นนักประดิษฐ์คนแรกของเครื่องดนตรีที่เรียกว่า “Canan” และทำไมมันถึงเรียกว่า “Canan” ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน

ประเภทของลิ้นใช้ทองแดงผสมกับช่างฝีมือเงินที่ใช้เหรียญในสมัยรัชกาลที่ 5 มีน้ำหนัก 1 บาท ผสมกับเหรียญเงินแบ่งออกเป็น 1. ลิ้นเงิน 1.1 เงินสองทองหนึ่งด้วยเงินและเสียงที่เบาที่สุดส่วนใหญ่เป็นรุ่นก่อนหน้าของช่างเทคนิคอุบล 1.2 ทองคำสองทองสามทองมีเงินน้อยกว่าตอนแรกให้เสียงที่สดใสกว่า

แต่น้ำหนักจะลดลงทั้งสองประเภทนี้อยู่ในลิ้นเงิน 2. ลิ้นเงินทอง (สลับหรือผสม) กับทองแดงมากขึ้น 50% มีอัตราที่ไม่แน่นอน แต่ช่างจะคิดโดยเฉพาะ ให้เสียงที่ดังและเสียงดังหนึ่งเงินหกทองหนึ่งเงินสิบทอง 3 ทองตองอาจเป็นทองแดงทองสัมฤทธิ์ทองแดงปลอกกระสุน ฯลฯ

แคน

Caen is a dryer or native instrument of Isan in Thailand. It is also a musical instrument of the Lao people or Lao PDR and is considered a national symbol of the Lao nation. This type of instrument will use different sizes of sang together as a cane.

Caen is a metal tongue dryer. The sound is caused by the wind passing through the metal tongue along the wooden beam that is the ball. Blowing must use both blowing air and sucking the air out as well. Therefore blowing hard enough and cane has many sizes Considered as a kind of musical instrument Is unique Create a harmonious sound on your own. Indicates the way of life of the Mekong River people as well.

Who is the first inventor of the instrument called “Canan” and why it is called “Canan” is still no definite evidence.

Type of tongue Use copper mixed with silver Skilled mechanic who used coins during the reign of King Rama V, weighs 1 baht. Mixed with a silver coin divided into 1. money tongue 1.1 silver two gold one With the highest amount of silver and soft sound Most of them are in the previous version of the Ubon technician. 1.2 Two gold, three gold There is less money than the first, giving a brighter tone.

But the weight is reduced These two types are in the silver tongue. 2. Gold silver tongue (alternate or mixed) with 50% more copper There is an uncertain rate, but the technician will think specifically. Giving the sound that is loud and loud One silver six gold One silver, ten gold 3. Tong Tong may be copper, gold, bronze, shelling, etc.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

อังกะลุง

แบนโจ

ตะโพน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*