ซึง

ซึง เป็นเครื่องสาย 4 ตัว แต่แบ่งออกเป็น 2 สายแต่ละเส้น 2 เส้นมีลักษณะคล้ายกับแบน แต่มีขนาดที่เล็กกว่าความยาวของก้านและหัวกะโหลกรวมกันประมาณ 81 ซม.

กะโหลกศีรษะมีรูปร่างกลมโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 21 ซม. ทั้งกะโหลกและไม้เท้าใช้ไม้เนื้อแข็งชิ้นเดียวเพื่อทำโพรงกลวง ตัดแผ่นไม้ให้กลม จากนั้นเจาะรูตรงกลางเพื่อทำฝาครอบด้านหน้าเพื่อเก็บเสียงเพื่อทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหน้า หากต้องการติดกับสะพานหรือนมให้หยิบ 9 นิ้วที่ปลายก้านเพื่อทำโค้ง

ขุดลงในร่องเจาะรูเพื่อแทรก 2 ลูกบิดในแต่ละด้านรวมเป็น 4 แทรกเข้าไปในร่อง สำหรับสายสูงสุด 4 สายสายที่ใช้สายเล็ก 2 เส้นและสายใหญ่ 2 เส้นซึ่งเป็นตัวเป่าที่เป็นที่นิยมในคนไทยภาคเหนือเพื่อเล่นกับปี่หรือกระโดดและล้อ

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ (ซึ่งมีขนาดใหญ่)

สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือลูกชาย 3 ลูกและลูกชาย 4 คน (แตกต่างกันซึ่งเสียงโซนิคของ 3 เสียงเสียงที่อยู่ด้านล่างและเสียงโซนิค 4 เสียงอยู่ด้านบน)

อธิบายคำว่า “ศาลา” ซึ่งมักจะพูดให้ทัน นั่นคือเครื่องดนตรีของคนล้านนา แต่อันที่จริงมีเพียงซึงและคาสซานเท่านั้นที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวล้านนา คำว่า “ซอว์” ที่นี่หมายถึง “การเล่น” ซึ่งเป็นเพลงที่อธิบายเรื่องราว ประกอบกับจุ่มวง pi

ซึง

Which is a 4 string instrument, but is divided into 2 lines, 2 lines each, resembling a flattened but smaller size The length of both the rod and the skull combined is about 81 cm.

The skull has a round shape, measuring approximately 21 cm in diameter. Both the skull and the rod itself use a single hardwood piece to make a hollow hole. Cut wood strips to round. Then drill the hole in the middle to make the front cover To hold the sound to resonate Counterclockwise is a flat square at the front. To stick to the bridge or milk, pick up 9 fingers at the end of the rod to make a curve

Dig into a groove Drill holes to insert 2 knobs on each side, a total of 4, inserted into the groove. For up to 4 strings, the strings of which use 2 small wires and 2 large wires, which is a ejector that is popular in the northern Thai people to play together with bassoon or jump and wheel.

Can be divided into 3 types, which are small, medium and large (which is large)

Can be divided into 2 types which are Son 3 Son and Son 4 Son (different in which the sonic sound of 3 sonic sounds is at the bottom and the sonic 4 sonic sounds are on the top)

Describe the word “Sala”, which is often said to catch up. That is the instrument of the Lanna people But in truth, only Seung and Castan are musical instruments of the Lanna people. The word “Saw” here means “to play”, which is a song that describes a story. Assembled with dipped pi band

อ้างอิงจาก : GOOGLE

เรคอร์เดอร์

แคลริเน็ต

แมนโดลิน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*