ฆ้องวงใหญ่

ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีที่พัฒนามาจากฆ้องของอินโดนีเซีย สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย องค์ประกอบของฆ้องขนาดใหญ่ประกอบด้วยฆ้องและฆ้อง

ลูกบอลมีลูกบอล 16 ลูกทำจากทองเหลือง เรียงจากลูกบอลเล็ก ๆ ทางขวาวงฆ้องมีความสูงประมาณ 24 เซนติเมตร มันทำจากหวายเพื่อสร้างทางรถไฟ หวายชั้นนอกและหวายชั้นในห่างกัน 14-17 เซนติเมตร ใช้หวาย 4 อันใต้ขดลวด 2 อันขนานกัน เว้นที่ว่างให้นักดนตรีเล่น

ฆ้องใหญ่เป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ต้องการเล่นดนตรีในวงปี่พาทย์ต้องเรียนกงใหญ่ก่อนฆ้องใหญ่ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของเพลง

ฆ้องใหญ่เล่นในวงปี่พาทย์ วงนางหงษ์ปี่ปาตและวงดุริยางค์

ฆ้องมี 2 ประเภท

  1. ก้านไม้, หนัง, ไม้ที่ทำจากไม้ไผ่คุณภาพดีที่แนบมาเสียบกับรอบที่ทำจากไม้ที่ทำจากหนังช้างหนังควายที่ผ่านกระบวนการเตรียมหนังอย่างดีเพื่อให้ได้เสียงที่ดังและชัดเจน
  2. ก้านไม้อ่อนทำจากไม้ไผ่หรือไม้จริงยึดติดกับแผ่นกระดานที่ม้วนขึ้น เป็นทรงกลมและด้ายถูกปิดรอบเพื่อความงามและความทนทานเพื่อเสียงที่นุ่มนวลและสวยงาม

ฆ้องวงใหญ่

The big gong is a musical instrument that developed from the gong of Indonesia. Assumed that it has existed since the Sukhothai period. The composition of a large gong consists of a gong and a gong.

The ball has 16 balls made of brass. Arranged from small balls on the right The Gong band is about 24 centimeters high. It is made from rattan to make a rail. The outer rattan and inner rattan 14-17 centimeters apart. Use 4 rattan underneath, 2 coiled in parallel. Leave space for musicians to play.

The big gong is the most important instrument. Because people who want to play music in the Pi Paat band have to learn the big Gong first The large gong acts as a key instrument. Which is considered as the prototype of the song

The big gong is played in the Pi Paat band. Nang Hong Pi Paat band and orchestra

There are 2 types of gongs.

  • 1. Wood, leather, wood stalks made from good quality bamboo attached Plugged in against a wooden turn made of elephant skin Buffalo leather that has been through the process of preparing the leather well For clear, loud and clear sound
  • 2. Mild wooden shaft made of bamboo or real wood, attached to the board that rolled up. Is a sphere and thread is closed around for beauty and durability For a smooth, beautiful sound

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ทูบา

กรับ

ซึง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*