โอโบ

โอโบ ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ใช้ในโรงอุปรากรฝรั่งเศสชื่อ “Hautbois” หรือ “Hoboy” ในศตวรรษที่ 18 Oboe ใช้เป็นเครื่องมือหลักในวงออเคสตรา เป็นเครื่องดนตรีในกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ซองมีเพียง 2-3 ช่องเท่านั้น ในศตวรรษที่ 19 Obo ได้พัฒนาระบบกลไกที่สำคัญสำหรับการเปิดและปิดรู เพื่อเปลี่ยนระดับเสียงเพื่อให้การเล่นสะดวกยิ่งขึ้นในตอนท้าย Obo เป็นเครื่องดนตรีหลักที่เขามีในวงออเคสตรา

โอโบ เป็นเครื่องดนตรีเป่าลมไม้ โอโบและโอโบอื่น ๆ ในครอบครัวเช่นบาสซูนและฮอร์นภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสองภาษา ตัวเรือนของโอโบเป็นรูปกรวยทำจากไม้แบ่งออกเป็น 3 ชิ้น เมื่อใช้แล้วจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน มี 6 รูสำหรับนิ้วมือเปิดและกุญแจโลหะบุเชื่อมต่อเป็นกลไกการเชื่อมโยงสำหรับการเปิดและปิดรูเช่นกัน คุณภาพเสียงของ Oboe นั้นแหลมคมเข้มและมีเสียงจากจมูก

โอโบ

The oboe used today has existed since the 17th century. Used in the French opera called “Hautbois” or “Hoboy” in the 18th century. Oboe is used as the main instrument in the orchestra. Is a musical instrument in the woodwind instrument group The envelope contained only 2-3 openings. In the 19th century, Obo developed a key mechanical system for opening and closing holes. To change the volume to make playing more convenient In the end, Obo was the main musical instrument that he had in the orchestra.

โอโบ

Oboe is a woodwind instrument. Oboes and other oboes in the family, such as Bassoon and English Horn, are double tongue instruments. Obo’s body is a cone shaped, made of wood, divided into 3 pieces. When used it needs to be connected together. There are 6 holes for opening fingers and a padded metal key connected as a link mechanism for opening and closing holes as well. Oboe’s sound quality is sharp, piercing and has a nasal sound.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

บิวเกิล

คลาริเน็ต

ไหซอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*