โหวด

โหวด หรือ “เรือ” เป็นเครื่องดนตรีไทยตะวันออกเฉียงเหนือในรูปแบบของเครื่องเป่าหรือเครื่องแกว่ง มีรูปร่างเหมือนลูกไฟทำจากไม้ Kucan เป็นไม้ซางชนิดเดียวกับที่ใช้ทำกระป๋อง ส่วนบนมีแผ่น (ร่อง) คล้ายกับเครื่องดนตรีกรีกโบราณที่เรียกว่า “Pan Pipe”

ในสมัยโบราณมักใช้ผูกเชือกและแกว่งเพื่อทำเสียง โหวตเป็นเครื่องดนตรีในจังหวัดร้อยเอ็ด นักประดิษฐ์ได้ทำการพัฒนาการโหวตเพื่อให้มีลักษณะที่เห็นในปัจจุบันนายทรงศักดิ์ประทีปศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม [อ้างอิงที่จำเป็น] เครื่องมือนี้เป็นที่นิยมในเพลงคันทรี่ในภายหลัง ตั้งแต่ปี 1997 เป็นต้นไป

โหวด

โหวต ในสมัยก่อนมันเป็นเพียงอุปกรณ์เพื่อความสุข ไม่ถือว่าเป็นเครื่องดนตรี เนื่องจากยังไม่ได้เล่นเป็นเพลงจริงในอดีตผู้ลงคะแนนประกอบด้วยแกนกลางที่ทำจากลูกแกะไม้ไผ่ขนาดกลางและคะแนนโหวตที่ทำจากลำต้นไม้ไผ่ขนาดเล็กที่มีรู หากลูกมีผิวหนาจากนั้นใช้มีดเพื่อลับผิวให้บางขึ้นนำลูกบอลไปรอบ ๆ ลูกหรือถ้าไม่มีขี้เล่นให้ใช้เมือก (เมือกเป็นต้นไม้ที่มียางเหนียว) เป็นตัวประสาน การลงคะแนนครั้งนี้ถือเป็นการเป่าเพื่อความบันเทิง

นอกจากนี้การลงคะแนนนี้สามารถเล่นได้ในวิธีอื่น โดยการนำไม้ไผ่ขนาดเล็กยาวประมาณ 1 เมตรหรือมีความสมดุลกับคะแนนโหวตมาผูกให้เข้ากับการโหวตทำการโหวตเรียกคะแนนนี้ว่าโหวตหาง

ในการเล่นการโหวตหางจะใช้ในการสร้างบ่วงสองตัวที่ผูกติดอยู่กับการโหวตเพื่อรักษาสมดุลและจากนั้นถือหางให้แกว่งไปรอบ ๆ หัว ในทิศทางที่หัวโหวตกับลมจะทำให้เสียงดังสนุกถ้าต้องการที่จะแข่งขันปล่อยหางเชือกเพื่อลงคะแนนในอากาศซึ่งจะทำให้เสียงดัง

ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือในฤดูหนาวการลงคะแนนความนิยมจะทำให้การแข่งขันสิ้นสุดลง ในกรณีที่บุคคลที่ขว้างไปได้ไกลกว่านั้นเป็นผู้ชนะด้วยคะแนนเสียงที่จะเล่นจะต้องดังถ้าไม่ดังแม้ว่าจะไปไกลกว่าก็ไม่ถือว่าเป็นผู้ชนะ

โหวตหางเท่านั้นถ่ายด้วยเสียงดังซึ่งมีทั้งเสียงลึกและเสียงแหลม แต่ยังไม่ได้จัดในบันทึกย่อหรือไม่มีการเปลี่ยนระดับเสียงที่จะเล่นเป็นเพลงแม้ว่าสามารถถูกเป่าเพื่อความบันเทิง แต่ยังไม่จัดเป็นเครื่องดนตรี

โหวด

Votes or “Boat” are northeastern Thai musical instruments in the form of blowers or swinging instruments. Shaped like a fireball It is made from Kucan wood, the same kind of sang wood used to make a can. The upper part has a slab (slit) similar to the ancient Greek instrument called “Pan Pipe”.

In ancient times it was often used to tie a rope and swing to make a sound. Votes are musical instruments in Roi Et Province. The inventor developed the votes to have the characteristics that are seen today, Mr. Songsak Prathumin, a professor at Maha Sarakham University. [Citation needed] This instrument is popular in country music in the latter. Since the year 1997 onwards

โหวด

Votes. In the olden days, it was just a device for pleasure. It is not considered a musical instrument. Because it has not yet been played as a true song In the past, voters consisted of a central core made of medium sized bamboo lambs and the votes made of small bamboo trunks with holes. If the ball has thick skin Then use a knife to sharpen the skin to be thinner Bring the ball with the ball around the ball Or if there is no playful, use mucus (a mucus is a tree with sticky rubber) as a binder. This vote can be considered blowing for pleasure.

In addition, this voting can be played in other ways. By bringing a small bamboo stick about 1 meter long or balanced with the votes Come tied to match with the votes Make a vote Call this vote as Vote Tail

To play the vote, the tail is used to make two snares tied to the vote to balance and then hold the tail to swing around the head. In the direction that the head votes against the wind Will make a loud, fun sound if wanting to compete Released the rope tail To vote in the air Which will also make a loud noise

During the harvest season or in the cold season, popular voting is done to throw the competition. In which the person who throws farther is the winner with the votes to be played Must also be loud if not loud, even if going farther Was not considered a win

Votes tail only taken with a loud noise Which has both a deep and treble sound, but has not yet been arranged in notes Or without changing the tone level to play as a song Although can be blown for pleasure But still not classified as a musical instrument

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ไซโลโฟน

เชลโล

โอโบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*