ออร์แกนเมโลเดียน

ออร์แกนเมโลเดียน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ Melody Alto Alto เป็นทำนองในช่วงกลาง ซึ่งมักจะมีหมายเลขคีย์ 25, 27 และ 32
(จะเห็นได้อย่างไรว่า Melodian มีกี่ปุ่มในการนับจำนวนปุ่มที่กดทั้งสีขาวและสีดำทั้งหมดการรวมตัวเลขหมายถึงหมายเลขของคีย์ Melodian นั้น)

โซปราโนโซปราโนเป็นท่วงทำนองที่มีระดับเสียงสูง
เสียงเพลงเทเนอร์ เสียงเพลงเทเนอร์อยู่ในระดับต่ำ
ท่วงทำนองของเบส เสียงเบสท่วงทำนองที่ระดับเสียงต่ำสุด
Melodian เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องใช้ลมเป่า เข้าไปในตัวเครื่องในขณะที่กดปุ่มเพื่อสร้างเสียงรูปลักษณ์ของปุ่ม เป็นเหมือนปุ่มกดของเปียโนมีทั้งปุ่มสีขาวและสีดำ แต่จำนวนของปุ่มนั้นเล็กกว่าและสั้นกว่า เสียงไพเราะที่สร้างขึ้นเป็นกุญแจสู่ลิ้น

เมโลดี้เป็นโลหะชิ้นเล็ก ๆ ที่มีขนาดแตกต่างกันซึ่งอยู่ภายใต้การกดแป้นแต่ละครั้งของ Melody หากเปรียบเทียบคุณภาพเสียงของแต่ละท่วงทำนองและอัตราการใช้อากาศมากหรือน้อยหรือเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจว่าลมหายใจนั้นมีลมพัดมากหรือน้อยควรพิจารณาในเรื่องของคุณภาพของลิ้น ย่อม

Melodian เป็นเครื่องมือที่อาจเสื่อมสภาพ อาการคือเสียงไม่สามารถเป่าได้ หรือเสียงผิดปกติที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอาการดังกล่าวข้างต้นอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากวัสดุที่นำมาใช้ในการทำเสียงของลิ้นที่อยู่ในเมโลดี้ซึ่งเป็นแผ่นโลหะเล็ก ๆ เมื่อเราเป่า Melodian Unavoidable ให้มีน้ำลายติดอยู่ เครื่องแม้ว่าหลายแบรนด์ Melodian มีปุ่มกดสำหรับไล่น้ำลายที่ติดอยู่ในเครื่องหลังจากเล่นอาจเกิดจากการหลงลืมหรือไม่ใส่ใจบางครั้งเมื่อน้ำลายเกาะติดกับลิ้นโลหะเป็นเวลานานมันอาจสนิมและเปราะ . ในที่สุดผลลัพธ์จะถูกเป่าออกมาและเสียงจะไม่ดังออกมา

ออร์แกนเมโลเดียน

ออร์แกนเมโลเดียน

Melodian can be divided roughly into 4 types which are Melody Alto Alto is a melody in the midrange. Which usually has 25, 27, and 32 key numbers
(How to see that Melodian How many keys To count the number of keys pressed Both white and all black Combining numbers Meaning the number of that melodian key)

Soprano soprano melodies are melodies at high pitches.
Tenor melody. Tenor melody is low.
Bass melody. Bass is melody at the lowest volume level.
Melodian is a musical instrument that requires blowing air. Into the machine While pressing the key to make a sound The look of the key. Is like the piano’s keypad There are both white and black keys, but the number of keys is smaller and shorter. The melodious sound produced was the key to the tongue.

The melody is a small piece of metal in different sizes that is under each of Melody’s keystrokes. If comparing the sound quality of each melody And the rate of air consumption More or less Or to make it easier to understand whether the breath is blowing more or less Should be considered in terms of the quality of the tongue. Inevitably

Melodian is an instrument that may have deteriorated. The symptom is that the sound cannot be blown. Or abnormal sound that has occurred as before, and the above symptoms can occur Due to the material used to make the tone of the tongue That is inside the melody, which is a small sheet of metal When we blow melodian Unavoidable To have saliva Stuck in the machine Although many Melodian brands have a push button for chasing saliva that is stuck in the machine After playing May be caused by forgetfulness Or not paying attention sometimes When the saliva sticks to the metal tongue for a long time, it may rust and become brittle. In the end, the result is blowing and the sound does not come out.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ดับเบิลเบส

โหวด

ไซโลโฟน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*