กลองทิมปานี

กลองทิมปานี เป็นกลองที่ปรับได้ มีรูปร่างเหมือนกระทะหรือกาต้มน้ำดังนั้นจึงเป็นที่รู้จักกันว่า {Kettle Drum} ตั้งอยู่บนฐานกลองทำจากทองแดง การใช้น่องยืดมีสกรูอยู่รอบ ๆ ขอบกลองเพื่อใช้งานผิวกลองเพื่อให้ได้ระดับเสียงที่ต้องการ นอกจากสกรูฐานยังมีชื่อเสียงสำหรับผู้เล่นที่จะเปลี่ยนระดับเสียง อุปกรณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ Drum Sticks

ซึ่งมีขนาดแตกต่างกัน (เล็กกลางและใหญ่) ไม้ตีกลองมักจะถูกปกคลุมไปด้วยความรู้สึก, ผ้าฝ้าย, ไม้ก๊อกหรือฟองน้ำ ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของด้านหน้าของกลองถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางยาวมากเสียงจะลึกมากหากเส้นผ่าศูนย์กลางสั้นเสียงจะต่ำ เสียงกลองทิมพานีเทียบได้กับเสียงเบสเป็นเสียงที่แสดงพลังแห่งความตื่นเต้น

กลองทิมปานี จะเล่นในวงออร์เคสตรา ในการเล่นต้องใช้กลองอย่างน้อย 2 Timpani ดังนั้นจึงมีพหูพจน์ “Timpani” อยู่เสมอ ถ้ากลองเอกพจน์หรือเดี่ยวกลองเรียกว่า “Timpano” กลอง Timpani เป็นกลองที่มีระดับเสียงยอดนิยมใน 4 ขนาด มี 20 นิ้ว, 23 นิ้ว, 26 นิ้วและ 29 นิ้วกลองแต่ละตัวมีระยะทางเสียงประมาณ 5 Perfect (สมบูรณ์แบบ) และหากคุณต้องการเสียงที่ดีควรจัดเรียงเสียงไว้ตรงกลาง

กลองทิมปานี

Timpani’s drums are adjustable drums. Shaped like a pan or kettle Therefore, it is also known as {Kettle Drum} located on the base The drum is made of copper. Using calf stretched There are screws around. Drum edges to use the drum skin to be very tense to the desired sound level. In addition to the screws, the base is also famous for players to change the volume. Another important equipment is Drum Sticks.

Which have different sizes (small, medium and large). The drumstick is usually covered with felt, cotton cloth, cork or sponge. Depending on the diameter of the front of the drum, if the diameter is very long, the sound will be very deep if the diameter is short The sound will be low. The sound of Timpani drums Comparable to the bass sound is a sound that shows the power of excitement.

Timpani’s drums will be played in an orchestra. To play requires at least 2 Timpani drums, so there is always the plural form “Timpani”. If singular or single drum is called “Timpano”, Timpani drums are drums that have a popular sound volume in 4 sizes. Are 20 inches, 23 inches, 26 inches and 29 inches Each drum has a pair of sound distances around 5 Perfect (Perfect) and if you want to have a good sound, the sound should be arranged in the middle.

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ออร์แกนเมโลเดียน

ดับเบิลเบส

โหวด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*