บองโก

บองโก

บองโก (ภาษาสเปน: Bongó) เป็นเตรื่องดนตรีประเภทกลองจากเมืองคิวบา เป็นกลองที่มีขนาดเล็กกว่ากลองทั่วๆไป บองโก จะขึงหนังกลองแค่หน้าเดียวประกอบด้วยกลองสองตัวที่เหมือนกันเอามามัดติดกันกลอง

  • ลูกใหญ่ชื่อว่า “เฮมบรา” (hembra แปลว่าตัวเมีย)
  • ลูกเล็กมีชื่อว่า “มาโช” (macho แปลว่าตัวผู้)

วิธีเล่น

ใช้เคาะด้วยนิ้ว หรือใช้ไม้กลองตี (แต่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมเคาะด้วยมือกันมากกว่า) มักจะถูกใช้เคาะผสมกับกลองคองกาเพื่อเพิ่มเติมแต่งเติมสีสันให้กับเสียงเพลงที่ขาดหายไป เครื่องเคาะแบบนี้มักจะถูกพบเห็นได้ตามคอนเสิร์ตเพลงแนว ละติน รวมไปถึง

คอนเสิร์ตเพลงแนว ดิสโก้, โซล, ฟังค์, แจ๊ส, ป็อบร็อค, เร้กเก้ (ส่วนมากจะพบในแนวเร้กเก้มากที่สุด), สกา ในบางครั้ง สำหรับในประเทศไทยบ้านเรานั้น บองโก ยังถูกนำไปเคาะผสมกับเพลงเพื่อชีวิตมากมายหลายเพลง และเพลงลูกทุ่งบางเพลงอีกด้วย

Banco

Banco (Spanish: Bongó) is a drum music instrument from Cuba. It is a drum that is smaller than normal drums. Bongo will stretch the skin of a single drum, consisting of two identical drums tied together to the drum.

  • The big child is named “Hembra” (hembra means female).
  • The smallest child is named “Macho” (macho means male).

How to play

Use to knock with your finger Or use a drumstick to beat (But most people prefer to knock by hand more often) is often used to mix with Kongka drum to add color to the music that is missing This percussion instrument is often seen in Latin music concerts, including

Concerts such as disco, Seoul, funk, jazz, pop rock, reggae (most are found in the most reggae style), ska sometimes. For Thailand, in our country, bongo Was also brought to mix with many songs for life And some country songs as well

often used to mix with Kongka drum to add color to the music that is missing

อ้างอิงจาก : GOOGLE

ฮอร์น

กลองทิมปานี

ออร์แกนเมโลเดียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*