ฮาร์ปซิคอร์ด

ฮาร์ปซิคอร์ด

ฮาร์ปซิคอร์ด เป็นเครื่องดนตรีตะวันตกในยุคบาโรก ซึ่งได้รับการพัฒนาจากพิณและเครื่องดนตรีกีต้าร์ กลไกทำให้เกิดเสียงใช้สายดึงของโลหะและความยาวต่างกันสำหรับความถี่เสียงที่แตกต่างกัน

การเล่นเครื่องดนตรีนี้ใช้แป้นพิมพ์เพื่อสร้างกลไกในการดึงสายซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกที่จะกดบนแป้นพิมพ์ซึ่งคล้ายกับการเล่นเปียโนแต่มีแป้นพิมพ์สองชั้นเหมือนออร์แกน ผู้เล่นไม่สามารถปรับระดับเสียงของน้ำหนักของคีย์บอร์ด แต่สามารถใช้กลไกอื่นเพื่อช่วยแยกความแตกต่างของคุณภาพเสียง

ในยุคที่มีการเล่นดนตรีนี้อย่างจริงจังในบทกวีรูปแบบใหม่และวงดนตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้เล่นดนตรีที่มีความสำคัญ ตตีได้ แต่เพลงประเภทโซนาตาไว้เป็นจำนวนมากและเป็นบทกวี

ที่มีความรู้สึกในด้านเทคนิคการเล่นอย่างสูงสำหรับประเภทวงดนตรีที่สามารถเล่นร่วมกับเครื่ องดนตรีอื่น ๆ ได้วงออเครสตราในยุคนั้นได้กำหนดให้มีการเล่นดนตรีประเภทบาสโซคอนทินิวโอ ฮาร์ปซิคอร์ด

ฮาร์ปซิคอร์ด

Harpsichord was a Western instrument in the Baroque period. Which has been developed from harp and guitar instruments The sounding mechanism uses metal pull strings and different lengths for different sound frequencies.

Playing this instrument uses the keyboard to create a mechanism for pulling strings that players can choose to press on the keyboard, similar to playing the piano but with a two-layer keyboard like the organ. Players cannot adjust the volume of the keyboard weight. But can use other mechanisms to help differentiate sound quality.

In this era of serious music playing in the new style of poetry and bands that have been helped by music players who have important music, only a large number of sonata songs and chapters. Poet

There was a strong sense of playing technique for the type of band that could be played with other musical instruments. The orchestra of that time required the playing of basso music. Tinio O

is the birthplace of many stringed instruments in the world. Although strumming, such as the guitar and the color of the violin, has evidence of the discovery of Roman lutes. But can not tell the exact year In those days, the Roman Empire moved its center to Byzantium.

อ้างอิงจาก : GOOGLE
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่ม : >>>ได้ที่นี่<<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*