ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบ

ขลุ่ยหลิบ หรือ ขลุ่ยหลีก เป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กที่สุดในบนนดาของขลุ่ยไทย จะมีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร มีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออเป็นคู่สี่ คือปิดหมดทุกนิ้วเป่าเป็นเสียงฟา จะนิยมใช้เป่าในวงมโหรี

ข้อมูลโดยทั่วไป ประเภท – เครื่องเป่า ชนิดเกิดเสียงในตัว ลักษณะทางกายภาพ – ยาว 32-35 cm. กว้าง 2-2.5 cm. ลักษณะตรง ส่วนต่างๆ ของขลุ่ย – ตัวเลาขลุ่ย – ขลุ่ยหลิบ เป็นส่วนประกอบทางกายภาพที่ใหญ่ที่สุด ในสมัยก่อนนิยมทำจากไม้ไผ่ เนื่องจากไม้ไผ่มีรูกลวงตรงกลาง และมีลักษณะกลมเป็นปกติโดยธรรมชาติแล้ว ปัจจุบันได้นำไม้จริงเช่น ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้สัก ไม้ดำดง ไม้พญางิ้วดำ ไม้มะริด ฯลฯ มาทำเลาขลุ่ย ปกติไม้ประเภทนี้จะตัน ผู้สนใจทั่วไปสามารถหาซื้อกันได้ และใช้เป็นขลุ่ยสำหรับผู้หัดเบื้องต้น

The flute or the flute is the smallest musical instrument on the Nanda of the Thai flute. It is approximately 25 centimeters long, has a higher sound than just a pair of four flutes. Meaning that every inch is closed and sounded Will be popular for playing in the orchestra.

General information. Type – built-in sounding dryer Physical characteristics – length 32-35 cm. Width 2-2.5 cm. Straight characteristics of the flute – the flute itself – is the largest physical component. In the olden days, it was made of bamboo. Because the bamboo has a hollow hole in the middle And has a natural round appearance Currently, real wood is used, such as rosewood, buoyant wood, teakwood, blackwood, Phaya Ngiu, black Myeik, etc. for making flute. Normally, this type of wood sical component. In the olden days, it was made of bamboo. Because the bamboo has a hollow hole in the middle And has a natural round appearance Currently, real wood is used, such as rosewood, buoyant wood, teakwood, blackwood, Ph is solid. People who are interested can buy it. And used as a flute for beginners.

อ้างอิงจาก : GOOGLE
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่ม : >>>ได้ที่นี่<<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*