กู่เจิง

กู่เจิง

กู่เจิง ในปัจจุบันเป็นเครื่องดนตรีที่มี 21 สายใช้ในการวางแนวนอนเมื่อเล่นแต่ละสายมีส้นเท้า (รูปสามเหลี่ยมไม้ที่มีรูปร่างคล้าย A เพื่อรองรับแต่ละสาย) ที่ด้านขวาของอุปกรณ์ “บันไดเสียง” เป็นสตริงภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,500 ปีจากหลักฐานของราชวงศ์ฉิน

กู่ซิงเป็นที่รู้จักกันเรียกขานว่า “ฉินเซง” หรือ “พิณฉิน” ตอนแรกกู่เจิงมีเพียง 5 สาย จนกระทั่งราชวงศ์ถังมีเงื่อนไขเพิ่มเติม 13 สายภายหลังในราชวงศ์หยวนและหมิงเพิ่มขึ้นเป็น 14 สายและเพิ่มขึ้นเป็น 16 สายในราชวงศ์ชิงจนถึงศตวรรษที่ 20 กู่เจิง ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้มีคอร์ดเสียงเพิ่มเติมถึง 18 และ 21 สายซึ่งถือว่าเป็นจำนวนสายเคเบิลที่ถือว่าเป็นมาตรฐานในปัจจุบัน

แต่สามารถเห็น 26 แต่ไม่เป็นที่นิยมมากเพราะมันใหญ่เกินไปและใหญ่ในอดีตสตริง เป็นเส้นไหมทุกวันนี้มีการใช้สายโลหะในลักษณะเดียวกับสายของเครื่องมือสากล (เช่นโลหะถูกพันรอบสเตนเลสสตีลอีกครั้งด้วยสายรัดไนลอนความหนาขึ้นอยู่กับขนาดของสาย) ขนาดเล็กขนาดใหญ่ตามลำดับของเสียง

กู่เจิงทำจากไม้หลายชิ้นรวมกันเหมือนกล่องยาวโค้งเล็กน้อยด้านบนกลวงภายในทำหน้าที่เป็นกล่องเสียง ฝาปิดด้านบนทำจากไม้คุณภาพดีเพื่อใช้เป็นแผ่นเสียงที่ทำจากไม้สน ปลายหัวเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นกรอบ

กู่เจิง

Gu Zheng

Guzheng is currently a musical instrument with 21 strings used for horizontal orientation when playing, each string has a heel (A wooden triangle shaped like A to support each string) on ​​the right side of the device. “Sound ladder” is a Chinese string with a history of more than 2,500 years from the evidence of the Qin.

Ku Xing was known as “Qin Zeng” or “Qin Qin.” At first, Guzheng only had 5 strings until the Tang Dynasty had additional conditions. 13 strings later in the Yuan and Ming dynasties. It was 14 and increased to 16 in the Qing Dynasty until the 20th century. Guzheng was further developed to have additional 18 chords and 21 strings, which is considered the standard number of cables in the year. Currently

Guzheng is made of many pieces of wood combined like a long curved box with a slightly hollow top, inside acting as a larynx. The top cover is made of good quality wood to use as a record made of pine wood. The tip of the head is a hardwood frame.

อ้างอิงจาก : GOOGLE
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติ่ม : >>>ได้ที่นี่<<<

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*