ระนาด

ระนาด เป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่ง จัดเป็นอุปกรณ์ตีที่ประกอบด้วยลูกระนาดนับร้อยที่เรียกว่า “พัสดุ” ที่แขวนอยู่บนรางที่รองรับระนาด (ไม่ได้วางไว้บนราง) และทำหน้าที่เป็นกล่องเสียงโดยผู้เล่นใช้ไม้ท่อน 2 เพลงสำหรับตีระนาด เป็นท่วงทำนอง

ระนาด มีสองประเภทซึ่งไม่สามารถเข้าใจได้ นุ่มบนหัวของไม้จะใช้ผ้าพันมือเป็นถุงมือก่อนจากนั้นใช้สายเพื่อพันทับอีกครั้งระนาดไม้นี้ใช้สำหรับเล่นในวงออเคสตร้า, เรเปียร์และไม้เนื้อแข็งซึ่งให้เสียงที่รู้สึกและ มีพลังและความแข็งแกร่ง เท่านั้นที่จะชุบด้วย “ความรัก” เป็นระยะและในระดับนอกสุดจากนั้นพันอีกครั้งด้วยผ้าดิบบางและสังเกตได้ง่ายว่าสีของหัวซึ่งเป็นสีดำสนิท

การปรากฏตัวของไม้จะถูกพันเช่นเดียวกับไม่ได้ตั้งใจ เท่านั้นที่จะชุบด้วย “ความรัก” เป็นระยะและในระดับนอกสุดและจากนั้นพันอีกครั้งด้วยผ้าดิบบางทำให้มันเป็นหัวที่มั่นคงและสังเกตได้ง่ายว่าสีของหัวซึ่งเป็นสีดำสนิท

ระนาดไทยมี 5 ประเภท:

ระนาดทุ้ม
เบสเหล็ก
Alto
เหล็กอัลโต
Alto

Xylophone is a kind of Thai musical instrument. Organized as a beat instrument consisting of hundreds of xylophone balls called “parcels” hanging on rails that support the xylophone (suspended, not placed on rails) and acting as a sound box, with players using a number of sticks 2 songs for hitting the xylophone into melodies

There are two types of xylophone, which is unintelligible. Soft on the head of the wood Will use the swaddle cloth as a glove first, then use the line to wrap it over again This wooden xylophone is used to play in the orchestra, the rapier and hardwood band, which gives the sound that feels and has the power and strength. Only to be plated with “love” periodically and at the outermost level And then intertwined again with a thin calico And easily noticed that the color of the head which is completely black

The appearance of the wood will be intertwined, as well as unintentional. Only to be plated with “love” periodically and at the outermost level And then intertwined again with a thin calico Making it a solid head And easily noticed that the color of the head which is completely black

There are 5 types of Thai xylophone:

alto xylophone
Steel bass
Alto
Steel alto
Alto

 

th.wikipedia.org

ไวโอลิน

ซอด้วง

ซออู้

จะเข้

ทรัมเป็ต

เปียโน

อิเล็กโทน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*