ปิคโคโล

ปิคโคโล

ปิคโคโล เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ รูปร่างคล้ายฟลุทแต่ขนาดเล็กกว่า และมีเสียงสูงกว่า 1 ออคเทฟ มีขนาดเล็กกว่าฟลุท 4 เท่า

ปิคโคโล ทำให้มีคุณภาพเสียงที่สดใสและแหลมมาก เสียงในระดับต่ำของปิคโคโลจะดังไม่ชัดเจน ปิคโคโลจึงเหมาะที่จะใช้ในการเล่นในระดับเสียงกลางและเสียงสูงมากกว่าในระดับเสียงต่ำ

ปิคโคโลในวงออร์เคสตรา คือในศตวรรษที่ 18 ด้วยสุ้มเสียงที่แหลมสูงของปิคโคโลนี้เองทำให้เราสามารถ ที่จะได้ยินเสียงปิคโคโลได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นจะบรรเลงอยู่ก็ตาม

เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ มีลักษณะคล้ายฟลุทแต่มีขนาดเล็กกว่า และมีเสียงสูงกว่า 1 ออคเทฟ มีขนาดเล็กกว่าฟลุท 4 เท่า จึงทำให้มีคุณภาพเสียงที่สดใสและแหลมมาก

เสียงในระดับต่ำของปิคโคโลจะดังไม่ชัดเจน ปิคโคโลจึงเหมาะที่จะใช้ในการเล่นในระดับเสียงกลางและเสียงสูงมากกว่าในระดับเสียงต่ำ ปิคโคโลในวงออร์เคสตรา คือในศตวรรษที่ 18 ด้วยสุ้มเสียงที่แหลมสูงของปิคโคโลนี้เองทำให้เราสามารถ

Piccolo is a universal woodwind instrument. Its shape is similar to a flute but smaller in size. And has a sound higher than 1 octave, 4 times smaller than a flute

Making it sound quality that is very bright and sharp Piccolo’s low-level sound is not clear. Piccolo is therefore more suitable for playing in the middle and high tones than at the low tones.

Piccolo in orchestra In the 18th century, with this piccolo’s high-pitched voice, we can To hear Piccolo clearly Even though other instruments are playing

It is a type of woodwind instrument. They are similar in appearance to a flute but are smaller in size. And has a higher sound than 1 octave, 4 times smaller than a flute, resulting in a very clear and sharp sound quality.

Piccolo’s low-level sound is not clear. Piccolo is therefore more suitable for playing in the middle and high tones than at the low tones. Piccolo in orchestra In the 18th century, with this piccolo’s high-pitched voice, we can

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*