กลองทิมปานี

กลองทิมปานี

กลองทิมปานี เป็นกลองที่ปรับระดับเสียงได้ มีรูปร่างคล้ายกระทะหรือกาต้มน้ำ ตั้งอยู่บนฐาน ตัวกลองทำด้วยทองแดง ใช้หนังลูกวัวขึง มีสกรูอยู่รอบๆ ขอบกลองเพื่อใช้บังคับหนังกลองให้ตึงมากน้อยให้เกิดระดับเสียงที่ต้องการ นอกจากสกรูแล้วที่ฐานยังมีกระเดื่องไว้ให้ผู้เล่นเหยียบเปลี่ยนระดับเสียงอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

กลองทิมปานี มีขนาดแตกต่างกัน (เล็ก กลาง และใหญ่) หัวไม้ตีกลองมักจะหุ้มด้วยสักหลาด ผ้า สำลี ไม้ก๊อก หรือ ฟองน้ำเสียงของทิมปานี จะทุ้มมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของหน้ากลอง ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางยาวมากเสียงก็จะทุ้มมากถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางสั้น เสียงจะมีความทุ้มน้อย เสียงของกลองทิมปานี เทียบได้กับเสียงเบสเป็นเสียงที่แสดงอำนาจตื่นเต้น เร้าใจ

ลองทิมปานีจะใช้บรรเลงในวงออร์เคสตรา ในการบรรเลงต้องใช้กลองทิมปานีอย่างน้อย 2 ใบ จึงมีรูปพหูพจน์อยู่เสมอคือ Timpani ถ้าเป็นเอกพจน์หรือกลองลูกเดียวเรียกว่า Timpano กลองทิมปานีเป็นกลองที่มีระดับเสียงที่นิยมมี 4 ขนาด 20 นิ้ว, 23 นิ้ว, 26 นิ้วและ29นิ้ว กลองแต่ละใบจะมีช่วงห่างของเสียงอยู่ราวคู่ 5 เพอร์เฟค

กลองทิมปานี

The timpani is a drum with adjustable volume. Shaped like a saucepan or kettle Located on the base The drum is made of copper. Using calfskin There are screws around. The edge of the drum to force the movie drum very tightly to create the desired sound level. In addition to the screws at the base are also notorious for the player to step on, change the volume, another important equipment.

They come in different sizes (small, medium, and large). The drum heads are usually covered with felt, cotton wool, cork, or a timpani sound sponge. Will be more or less deep depending on the diameter.

If the diameter is very long, the sound will be very bass if the diameter is short. The sound will be less bass. The sound of the timpani drums Comparable to the bass, it is a powerful and exciting sound.

Long Timpani is performed in an orchestra. To perform at least two timpani drums are used, so there is always a plural timpani, if it is singular or a single drum, it is called Timpano. Inch, 26 inch and 29 inch Each drum has about 5 pairs of perfect pitch.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*