เครื่องดนตรีคาวเบล

เครื่องดนตรีคาวเบล

เครื่องดนตรีคาวเบล เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ พัฒนามาจากกระดิ่งผูกคอวัว (อังกฤษ: Cow bell) ที่ใช้ผูกคอวัวเพื่อส่งเสียงให้คนเลี้ยงรู้ตำแหน่ง คาวเบลใช้ตีด้วยไม้กลอง

เครื่องดนตรีคาวเบล นิยมใช้เล่นกับดนตรีซัลซา ที่เป็นที่นิยมเล่นประกอบการลีลาศแถบละตินอเมริกา และยังใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของกลองชุดอีกด้วย

เครื่องกระทบ พัฒนามาจาก กระดิ่งผูกคอวัว นำมาทั้งรูปร่างและชื่อ รูปทรงคล้ายกับระฆังมากกว่ากระดิ่ง ตีด้วยไม้กลอง คาวเบลล์ใช้มากในดนตรีละตินอเมริกา และดนตรีประกอบการเต้นลีลาศ คาวเบลล์ยังใช้เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของกลองชุดอีกด้วย

เครื่องดนตรี คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ให้กาเกิดเสียงดนตรีชนิดตางๆ ซึ่งมนษยด้คิดค้นพัฒนาปรับปรุงมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน เสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันออกไป เครื่องดนตรีสามารถจัดเป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของเสียงและลักษณะของเครื่องมือ เป็นประเภทต่างๆได้ ๕ ประ เภท คือ
๑. เครื่องสาย (String Instruments)
๒. เครื่องลมใม้ (Woodwin Instruments)
๒.๑ เครื่องลมไม้ลิ้นเดี่ยว (Single-reed Instruments)
๒.๒ เครื่องลมไม้ลิ้นคู่ (Double-reed Instruments)
๓. เครื่องลมทองเหลือง (Brass Instruments)
๔. เครื่องตี (Percussion Instruments)เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด (Keyboard instruments)

เครื่องดนตรีคาวเบล

Cowbell is a percussion instrument. Developed from a cow bell, which is used to tie a cow’s neck to make the babysitter know its location. Cowbell used to beat with drumsticks.

Used to play with salsa music. Which is popular for performing dance in Latin America And is also used as a part of the drum set as well

An percussion instrument developed from a cow’s neck bell Bring both the shape and the name. Its shape is more like a bell than a bell. Drumstick Cowbell is used a lot in Latin American music. And music for dancing Cowbells are also used as part of a drum set.

Musical instruments are instruments or devices that produce different types of music. Which has developed and developed since ancient times to the present The sound of each instrument is different. Musical instruments can be classified into large categories.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*