เครื่องดนตรีเครื่องสายประเภทใช้คันสี

เครื่องดนตรีเครื่องสายประเภทใช้คันสี จัดประเภทของเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องสายนี้ เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงโดยการสั่นสะเทือนของสายลวด เชือก เอ็น หรือไนลอน และมีตัวกำธรเสียง ทำหน้าที่ขยายเสียงให้ดังมากขึ้น

คุณภาพของเสียงขึ้นอยู่กับรูปร่าง และวัตถุที่ใช้ทำ การสั่นสะเทือนของสายอาจทำได้โดยการสี หรือดีดโดยอาจกระทำโดยตรง หรือเพิ่มกลไกให้ยุ่งยากขึ้น เครื่องสายที่พบเห็นในปัจจุบัน นิยมใช้วิธีทำให้เกิดเสียงได้ 2 วิธี

ไวโอลิน (Violin) เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นท่วงทำนอง ประกอบด้วยสาย 4 สาย แต่ละสายเทียบเสียงห่างกันคู่ 5 เพอร์เฟค คือ เสียง G-D-A-E

วิโอลา (Viola) มีรูปร่างเหมือนไวโอลินทุกประการ แต่มีขนาดใหญ่กว่าไวโอลิน ตั้งเสียงต่ำกว่าไวโอลินลงไปอีกคู่ 5 เพอร์เฟค คือ C-G-D-A มีเสียงทุ้มและนุ่มนวลกว่าไวโอลิน

วิโอลา

เชลโล (Cello) มีรูปร่างเหมือนไวโอลินและวิโอลา แต่มีขนาดโตกว่ามาก ขณะเล่นต้องนั่งเก้าอี้ เอาเครื่องไว้ระหว่างขาทั้งสองข้าง เสียงต่ำกว่าวิโอลา 1 ช่วงคู่ 8 คือ C-G-D-A

เชลโล

ดับเบิลเบส (Double Bass) เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลไวโอลิน ผู้บรรเลงต้องยืนเล่น เสียงของดับเบิลเบส ต่ำสุดแสดงถึงความมีอำนาจ ความกลัว ความลึกลับ สายทั้งสี่ตั้งเสียงห่างกันเป็นคู่ 4 เพอร์เฟค คือ E-A-D-G

เครื่องดนตรีเครื่องสายประเภทใช้คันสี

Is an assortment of universal musical instruments By this type of stringed instruments A musical instrument that is produced by the vibration of a wire, rope, string or nylon and has a roaring sound. Serves to amplify the sound more loudly

The quality of the sound depends on the shape. And objects used to make The vibration of the line may be achieved by coloring. Or eject, which may act directly Or add more mechanisms to be more complicated String instruments seen today. It is popular to use two methods of sounding.

Violin: An instrument used to play melodies. Consists of 4 strings, each string is equal to 5 pairs of audio, perfect sound G-D-A-E.

Viola is shaped like a violin in all respects. But larger than a violin Set down another 5 pairs lower than the violin. Perfect C-G-D-A has a deeper and softer sound than the violin

Cello is shaped like a violin and viola. But much larger in size While playing, must sit in a chair Put the device between the two legs The sound is lower than Viola 1, pair 8 is C-G-D-A.

Double Bass is the largest instrument in the violin family. The performer must stand and play The sound of double bass The lowest represents power, fear, mystery. The four lines are set apart in pairs. Perfect 4 is E-A-D-G.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*