คาสทาเน็ตหรือกรับสเปน

คาสทาเน็ตหรือกรับสเปน เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ กรับ 1 ชุดจะมี 2 ชิ้น ขนาดจะพอดีกับอุ้งมือ นำมาตีกระทบกันทำให้เกิดเสียงตามลีลาจังหวะที่ต้องการ ปกติจะใช้เสียงของกรับประกอบการเต้นระบำ

คาสทาเน็ตหรือกรับสเปน

คาสทาเน็ตหรือกรับสเปน นิยมใช้ในประเทศสเปน และในกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ ตัวกรับจะทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เมื่อมากระทบกันทำให้เกิดเสียงดัง เครื่องดนตรีที่เกิดเสียงจากการตีกระทบ การสั่น การเขย่า การเคาะ การต ีอาจจะใช้ไม้ตี หรืออาจจะใช้สิ่งหนึ่งกระทบเข้ากับอีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้เกิดเสียง เครื่องตีกระทบประกอบขึ้นด้วยวัสดุของแข็งหลายชนิด เช่น โลหะ ไม้ หรือแผ่นหนังขึงตึง เครื่องดนตรี

กลองชุด (Drum set) คือเครื่องตีประกอบด้วยกลองใหญ่ กลองสะแนร์ ฉาบ 1 หรือ 2 ฝา กลองทอม 2 หรือ 3 ใบ ไฮแฮท กระเดื่องเท้า พร้อมทั้งเพิ่มเครื่องทำจังหวะอื่น ๆ

กลองใหญ่ (Bass Drum) กลองใหญ่ คือ เครื่องตีมี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง เสียงกลองตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดความหนักแน่น หรืออาจจะใช้การตีแบบรัวเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น สร้างจุดสนใจในบทเพลงเพิ่มขึ้น

Castanets or Spanish grabs It is a percussion instrument, 1 set will have 2 pieces, the size will fit in the palm of your hand. Used to hit each other to make the sound according to the desired style Usually using the sound of the dancer

Used in Spain And in South America The receiver is made of solid wood. When they hit each other, they make a loud noise. An instrument that produces a sound from percussion, shaking, shaking, knocking, and may be performed with a bat Or may use one thing to affect another To sound A percussion instrument is made up of a variety of solid materials such as metal, wood or leather.

Drum set is a percussion instrument consisting of a big drum, a snare drum, 1 or 2 cymbals, 2 or 3 toms drums, Hi Hat Kradung foot. Along with adding other rhythm machines

Big drum (Bass Drum) Drum is a percussion instrument with two faces stretched by drum movies. The beat of the drums emphasizes the rhythm to create a strong intensity. Or maybe use a burst to get excited. It creates more interest in the song.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*