เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ฮาร์พเป็นพิณโบราณขนาดใหญ่ มีประวัติเก่าแก่มาก มีสายขึงอยู่ทั้งหมด 47 สาย ช่วงเสียงกว้าง 6 Octaves ใช้บรรเลงในวงดนตรีประเภทออร์เคสตรา

กีตาร์ ประกอบด้วยสาย 6 สาย โดยตั้งระดับเสียงต่ำไปหาสูง ในแต่ละสายดังนี้ E,A,D,G,B,E ลูท เป็นพิณชนิดหนึ่งที่เป็นต้นกำเนิดของเครื่องสายประเภทดีด มีรูปทรงเหมือนผลส้มผ่าซีก มีสะพานวางนิ้วที่มีช่องปรากฏอยู่ เช่นเดียวกับกีตาร์ แบนโจ แมนโดลิน ฯลฯ ชาวอาหรับโบราณนิยมกันมากแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้รับความนิยม

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด แมนโดลิน เป็นเครื่องดนตรีตระกูลลูท มีสาย 4 คู่ (8สาย) หรือ 6 คู่ (12สาย) ตั้งเสียงเท่ากันเป็นคู่ มีลูกบิดคล้ายกีตาร์ใช้ในการตั้งเสียง และมีนม (Feat) รองรับสาย เวลาเล่นจะใช้นิ้วมือซ้ายจับตัวแมนโดลินและใช้มือขวาดีด

แมนโดลิน

แบนโจ เป็นเครื่องดนตรีในตระกูลลูท จุดเริ่มต้นที่มีผู้นำมาเล่นอยู่ในแถบแอฟริกาตะวันตก (Western Africa) เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของพวกนิโกร ต่อมาจึงเป็นที่แพร่หลายในหมู่อเมริกันนิโกร วิธีการเล่นคล้ายกับกีตาร์

แบนโจ

Musical instruments Harp is a large ancient harp. It has a very old history There are a total of 47 strings. A wide range of 6 Octaves is performed in orchestral bands.

The guitar consists of 6 strings with the pitch from low to high. In each of the strings, E, A, D, G, B, E. Lute is a kind of harp that originated the strum-type string. Shaped like a split orange fruit There is a finger bridge with a hole that appears. Like guitars, banjo, mandolin, etc., the ancient Arabs were very popular, but nowadays it is not popular.

The mandolin is a family of lute instruments with 4 pairs (8 strings) or 6 pairs (12 strings), set equal in pairs. There is a guitar-like knob used to set the tone and a milk (Feat) supports the line.When playing, use the left hand to hold the mandolin and use the right hand to strum.

Banjo is a musical instrument in the Lute family. The starting point where the leaders came to play in the West Africa (Western Africa) were the Negro folk instruments. Later it became widespread among the American Negro. The playing method is similar to the guitar.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*