อคคอร์เดียน

อคคอร์เดียน

อคคอร์เดียน เป็นเครื่องดนตรีประเภทลิ่มนิ้วเช่นเดียวกับเปียโนเสียงของ แอคคอร์เดียนเกิดจากการสั่นสะเทือนของลิ้นทองเหลืองเล็ก ภายในตัวเครื่องอันเนื่องมาจากการเล่น ผ่านเข้า – ออกของลมซึ่งต้องใช้แรงของผู้เล่นสูบเข้า – ออก

แอคคอร์เดียนมีหลายขนาดเช่นขนาด 25 ลิ่มนิ้ว 12 เบส ขนาด 37 ลิ่มนิ้ว 80 เบส และขนาด ใหญ่ซึ่งนิยมใช้เล่นโดยทั่วไปจะมี 41 ลิ่มนิ้ว 120 เบส และยังมีปุ่มปรับเสียงเปลี่ยนระดับเสียงติดอยู่ทาง ด้านขวาอีกหลายปุ่ม ทางด้านซ้ายอาจมีช่องปรับความดัง – ค่อยซึ่งเปิด – ปิด ได้อีก 3-4 ช่อง

ปุ่มปรับ ระดับเสียงจะเป็นปุ่มเสียงต่ำ (Low reed) แอคคอร์เดียนนิยมใช้กับวงดนตรีขนาดเล็กเช่น วงดนตรีประจำหมู่บ้าน วงดนตรีลูกทุ่ง วงคอมโบ วงโฟล์คซอง

อคคอร์เดียน

The ocordian is a wedge-shaped instrument, just like a piano. The accordion is caused by the vibration of the small brass tongue. Inside the machine due to playing through the air, which requires the force of the player to pump in – out.

The accordion comes in a variety of sizes, such as a 25 wedge, 12 inch bass, 37 wedge, 80 bass, and larger, which are commonly used for playing, typically 41 wedge, 120 bass, and there is a volume shift knob attached to it. Several buttons on the right. On the left side, there may be a volume adjustment box which can be opened – closed 3-4 more channels.

The volume adjustment button is the low reed (Low reed) accordion used for small bands such as Village band Luk Thung Band, Combo Band, Folk Band

The guitar consists of 6 strings with the pitch from low to high. In each of the strings, E, A, D, G, B, E. Lute is a kind of harp that originated the strum-type string. Shaped like a split orange fruit There is a finger bridge with a hole that appears. Like guitars, banjo, mandolin, etc., the ancient Arabs were very popular, but nowadays it is not popular.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*