เครื่องดนตรีประเภทเป่าปิคโคโล

เครื่องดนตรีประเภทเป่าปิคโคโล

เครื่องดนตรีประเภทเป่าปิคโคโล เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ รูปร่างคล้ายฟลุทแต่ขนาดเล็กกว่า และมีเสียงสูงกว่า 1 ออคเทฟ มีขนาดเล็กกว่าฟลุท 4 เท่า จึงทำให้มีคุณภาพเสียงที่สดใสและแหลมมาก เสียงในระดับต่ำของปิคโคโลจะดังไม่ชัดเจน ปิคโคโลจึงเหมาะที่จะใช้ในการเล่นในระดับเสียงกลางและเสียงสูงมากกว่าในระดับเสียงต่ำ

เครื่องดนตรีประเภทเป่าปิคโคโล คือในศตวรรษที่ 18 ด้วยสุ้มเสียงที่แหลมสูงของปิคโคโลนี้เองทำให้เราสามารถ ที่จะได้ยินเสียงปิคโคโลได้อย่างชัดเจน ถึงแม้ว่าเครื่องดนตรีชิ้นอื่นจะบรรเลงอยู่ก็ตาม

กอร็องแกล เป็นเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เป็นปี่ประเภทลิ้นคู่ อยู่ในตระกูลเดียวกับโอโบแต่มีขนาดใหญ่กว่า และมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากโอโบ ระดับเสียงต่ำกว่าโอโบและเวลาเล่นจะต้องมีสายติดกับลำตัวปี่โยงไปคล้องคอผู้เล่นเพื่อพยุงน้ำหนักของปี่ ปี่ชนิดนี้มีลำตัวยาวกว่าปี่โอโบ ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการเป่า ส่วนที่ต่อจากที่เป่า (ลิ้น)

กอร็องแกลนอกจากมีชื่อประหลาดแล้วยังมีรูปร่างที่น่าทึ่งอีกด้วย คือส่วนที่ต่อจากที่เป่า (ลิ้นคู่) เป็นท่อลมโลหะโค้งงอติดกับลำตัวปี่ ซึ่งปี่โอโบไม่มี ตรงปลายสุดที่เป็นปากลำโพง (bell) ป่องเป็นกระเปาะกลม ๆ ซึ่งปี่โอโบมีลำโพงคล้ายปี่คลาริเนต

Piccolo is a universal woodwind instrument. Its shape is similar to a flute but smaller in size. And has a higher sound than 1 octave, 4 times smaller than a flute, resulting in a very clear and sharp sound quality. Piccolo’s low-level sound is not clear. Piccolo is therefore more suitable for playing in the middle and high tones than at the low tones.

Piccolo in orchestra In the 18th century, with this piccolo’s high-pitched voice, we can To hear Piccolo clearly Even though other instruments are playing

Coronel is a universal instrument. Type of wood dryer A pair of tongues Belonging to the same family as oboe, but larger And has a different shape from oboe The volume is lower than the oboe and when playing, a string must be attached to the body of the bag, tied to the player’s neck to support the weight of the bag This type of bag has a longer body than oboe. So so easy to blow The part that follows the mouthpiece (tongue)

The Corancel, not only has a strange name, also has an amazing figure. Is the part that follows the blower (double tongue) is a metal air duct bent attached to the pi body Which oboe did not At the end of the bell is a puffed, round bulb. Oboe has clarinet-like speakers.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*