เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี กลองเล็กเครื่องตีกระทบ มี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง ลักษณะเฉพาะก็คือหน้ากลองด้านล่างขึงคาดไว้ด้วยสายสแนร์ ทำด้วยเอ็นสัตว์ ในปัจจุบันสายสแนร์มีทั้งที่ทำด้วยไนล่อนและทำด้วยเส้นลวดโลหะ กลองเล็กมีชื่อเรียกหลายชื่อ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี Snare drum มีขาตั้งรองรับตัวกลองใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลองชุด หรือนำมาใช้บรรเลงประกอบจังหวะสำหรับวงออร์เคสตร้าหรือวงดนตรีอื่น ๆ ที่นั่งบรรเลง สำหรับวงโยธวาทิตและแตรวงมีตัวยึดกลองทำด้วยโลหะคล้องยึดไว้กับลำตัวของผู้ตี กลองจะอยู่ด้านหน้าของผู้ตี

Side Drum ใช้สำหรับเรียกกลองเล็กที่ผู้ตีต้องใช้สายสะพายคล้องกลองไว้ข้างลำตัว ตะขอที่อยู่ติดกับขอบกลอง ใช้คล้องเกี่ยวกับตัวกลองไว้กับสายสะพายขอบกลองด้านบนอยู่ในระดับเดียวกับเอวของผู้ตี ตัวกลองอยุ่ในลักษณะเฉียงกับลำตัวของผู้ตี

กลองใหญ่ เครื่องตีกระทบ มี 2 หน้า ขึงด้วยหนังกลอง กลองใหญ่ที่ใช้ในวงออร์เคสตราและเป็น กระเดื่องในกลองชุดด้วย จะมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่า 32 นิ้ว ถ้าใช้ในวงโยธวาทิตและแตรวง จะมีขนาดตั้งแต่ 24 – 32 นิ้ว ตีด้วยไม้ตี ปลายไม้ข้างหนึ่งทำเป็นปมไวัสำหรับใช้ตีกระทบกับหนังกลอง ปมนั้นอาจหุ้มด้วยสักหลาด

กลองใหญ่

ไม้ก็อก ผ้านวมหรือฟองน้ำ เสียงกลองตีเน้นย้ำจังหวะเพื่อให้เกิดวามหนักแน่นหรืออาจจะใช้รัวเพื่อให้เกิดความตื่นเต้น รัวเพื่อสร้างจุดสนใจในบทเพลงเพิ่มขึ้นก็ได้

Small drums, percussion instruments, has 2 faces stretched with drum skins. The peculiarity is that the bottom drum is expected by a snare strap. Made with animal tendons Today, snare wires are both made of nylon and of metal wires. The small drum has many names.

Snare drums have a drum stand that is used as part of a drum set. Or used to accompany the beats for orchestra or other orchestra playing For marching bands and brass bands, a metal drum holder is attached to the torso of the striker. The drum is placed in front of the percussionist.

Side Drum is used to call a small drum where the percussionist has to use a strap to hang the drum next to the body. Hook attached to the edge of the drum Attach the drum body to the shoulder strap, the top edge of the drum, level with the beater’s waist. The drum is tilted to the body of the beater.

Big drum, percussion instrument, has 2 faces stretched by drum skin Great drums used in orchestras and as Famous in drum set as well Will be the largest than 32 inches if used in marching bands and brass bands They range in size from 24 to 32 inches, hitting with a stick at the end of the stick to make a knot for the drum movie. That knot may be covered with felt.

Tock, quilt or sponge The sound of the drums accentuates the rhythm to create a strong force, or it can be used to create excitement. To create more interest in the song

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*