เครื่องดนตรีประเภทเป่าแคลริเน็ต

เครื่องดนตรีประเภทเป่าแคลริเน็ต

เครื่องดนตรีประเภทเป่าแคลริเน็ต เป็นเครื่องดนตรีจำพวกเครื่องเป่าลมไม้(woodwind instruments) ที่พัฒนามาจากเครื่องดนตรีในสมัยกลางเรียกว่า chalumeau แคลริเน็ตเป็นเครื่องดนตรีที่มักทำจากไม้หรือพลาสติก ทำให้เกิดเสียงโดยใช้ลิ้นเดี่ยว

เครื่องดนตรีประเภทเป่าแคลริเน็ต รัดติดกับปากเป่าเช่นเดียวกับแซกโซโฟน ช่วงเสียงแคลริเน็ต (Bb) เริ่มตั้งแต่ D (เขียนว่า E แต่เล่นแล้วออกเสียง D เนื่องจากเป็นแคลริเน็ตบีแฟลต มีเสียงต่ำกว่าที่เขียนไว้ 1 tone) เรื่อยขึ้นไปประมาณ 3 ½ คู่แปด

ชาวเยอรมันชื่อ Johann Christoph Denner ประดิษฐ์แคลริเน็ตเมื่อราวปี ค.ศ. 1700 และเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในวงออร์เคสตราเมื่อปี ค.ศ. 1780 (แคริเน็ตเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีโปรดของโมทซาร์ท) และแทนที่โอโบในวงโยธวาทิตได้ในที่สุด

เบสแคลริเน็ต ใช้ระบบการวางนิ้วชุดเดียวกับแคลริเน็ตบีแฟลตทุกอย่าง แต่เวลาเล่นจะมีเสียงต่ำกว่าบีแฟลตแคลริเน็ตอยู่ 1 คู่แปด เหมาะที่จะนำไปใช้บรรเลงแนวทำนองในระดับเสียงต่ำ ลักษณะเด่นของเบสแคลริเน็ตอยู่ที่ข้อต่อ

กำพวดจะเป็นรูปโค้งงอ ปากลำโพงทำด้วยโลหะ งอย้อนขึ้นมาคล้ายกับแซกโซโฟน
บาสเซต แคลริเน็ต จะคล้ายกับโซปราโนแคลริเน็ต แต่ขนาดยาวกว่า
อัลโตแคลริเน็ต ขนาดใหญ่และยาวกว่าแคลริเน็ตอื่น ๆ ระดับเสียงต่ำกว่าบีแฟล็ตแคลริเน็ตอยู่คู่ 5 เพอร์เฟกต์ ปากลำโพงทำด้วยโลหะ โค้งงอย้อนขึ้นเหมือนแซกโซโฟน

อีแฟลตแคลริเน็ต (โซปรานิโน) มีขนาดเล็กกว่าบีแฟลตแคลริเน็ต และมีระดับเสียงสูงกว่าบีแฟลตแคลริเน็ตคู่ 5 เพอร์เฟค
เอแฟลตแคลริเน็ต มีขนาดเล็กที่สุด

เครื่องดนตรีประเภทเป่าแคลริเน็ต

The clarinet is a type of woodwind instrument developed from a musical instrument in the Middle Ages known as the chalumeau. Clarinet is a musical instrument usually made of wood or plastic. Sounding using a single tongue

The fasteners are attached to the mouthpiece, just like a saxophone. The clarinet (Bb) starts with D (written E, but played and then pronounced D, since it’s clarinet B flat. There is a sound lower than the written one tone), going up by about 3 ½ octave.

A German named Johann Christoph Denner invented the clarinet around 1700 and became widely used in orchestras in 1780 (the carinet was one of Mote’s favorite instruments. Sart) and eventually replaced Oboe in the marching band.

Bass Clarinet uses the same finger placement system as everything Clarinet B flat. But when playing, there will be a sound lower than the B-flat Clarinet in one pair of eight, suitable to be used to perform the melody in a low volume. The main characteristics of the bass clarinet are in the joints.

A wizard will form a bend. The mouth of the speaker is made of metal. Bend it back up like a saxophone.
Basset Clarinet is similar to Soprano Clarinet. But longer size
Alto Clarinet Larger and longer than other clarinets. Volume is lower than the B-Flat. Clarinet is a pair of 5. Perfect metal speaker mouth. Bend it back up like a saxophone.

E-flat Clarinet (Sopranino) is smaller than B Flat Clarinet. And has a higher volume than the perfect 5 pair of B flat clarinet
A Flat Clarinet Smallest size

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

ดับเบิลเบสคอนทราเบส

เครื่องดนตรีบองโก

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*