พิณน้ำเต้า

พิณน้ำเต้า เป็นเครื่องดนตรีประเภทดีด พิณน้ำเต้าเป็นพิณที่มีสายเดียว ทำมาจากผลของน้ำเต้าที่ถูกนำมาผ่าครึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้ดีดพิณน้ำเต้าจะต้องไม่สวมเสื้อ ซึ่งก็หมายความว่าผู้ที่ดีดส่วนมากจะเป็นผู้ชาย โดยผู้ดีดจะนำเอากะโหลกเสียง หรือกะโหลกน้ำเต้าวางประกบแนบติดกับอกซ้าย มือซ้ายจะจับที่ทวน ส่วนมือขวาจะใช้ดีดพิณ

ผู้ดีดพิณน้ำเต้าที่มีความชำนาณในการเล่นจะขยับกะโหลกน้ำเต้าให้เปิด-ปิด อยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายในบางครั้งบางครา เพื่อให้เกิดเสียงที่ก้องกังวาน ตามความประสงค์ของผู้ที่ดีด แล้วใช้นิ้วซ้ายช่วยกด เพื่อให้สายตึงหรือหย่อน

ไหซอง เป็นเครื่องดนตรีไทยภาคอีสาน ทำมาจากไหน้ำปลาหรือไหปลาร้าที่ไม่ใช้แล้ว ขึงด้วยยางหนังสติ๊กหรือยางอื่น ๆ บริเวณปากไห จัดเป็นชุด ชุดละหลายใบ โดยมีขนาดลดหลั่นกัน บรรเลงโดยการดีดด้วยนิ้ว ให้เสียงทุ้มคล้ายกีตาร์เบส ทำหน้าที่เป็นเครื่องประกอบจังหวะ ใช้บรรเลงประกอบในวงดนตรีพื้นเมืองภาคอีสานหรือที่นิยมเรียกว่าวงโปงลาง

ไหซอง
ไหซอง

ปัจจุบันวงโปงลางส่วนใหญ่นิยมใช้พิณเบส แทนการใช้ไหซอง เนื่องจากให้เสียงดังกว่าและสามารถบรรเลงพลิกแพลงได้มากกว่า จึงแทบไม่มีการดีดไหซองเพื่อการบรรเลงจริงๆแล้ว การดีดไหซองในปัจจุบันเป็นเพียงการแสดงลีลาการดีดประกอบท่าฟ้อนรำ

พิณน้ำเต้า

The gourd harp is a strumming instrument. The gourd is a harp with a single string. Made from the fruit of the gourd that has been cut in half. Generally, the harp player must not wear a shirt. This means that most of the strikers will be men. In which the streamer will bring the sound skull Or the gourd skull placed next to the left chest The left hand will hold on the spear. The right hand will play the harp

The player who plays the gourd harp with the ability to play will move the gourd skull to turn on – off. Sometimes in the left chest In order to produce a resounding sound According to the wishes of the good Then use your left finger to help press To make the string taut or slack

Haizong is a Thai instrument in the northeast region. It is made from an unused fish sauce jar or collarbone. Stretched with rubber, slingshot or other rubber around the jars, arranged in a set of several cards with different sizes Play by strumming with your finger Gives a deep sound like a bass guitar Serves as a percussion instrument Performed in a traditional Isan band or popularly known as the Pong Lang band.

At present, most of the Pong Lang bands use bass harp. Instead of using Hai Song Because it gives a louder sound and can play more tricks Therefore almost no flick for playing. Nowadays, the hitting of Haizong is just a performance of the strumming style of dancing

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*