เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทำด้วยไม้

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทำด้วยไม้ กรับทำด้วยไม้ไผ่ซีก เหลาให้เรียบและเกลี้ยงเกลา เพื่อมิให้ผิวและเสี้ยนบาดและตำมือ รูปร่างแบนตามซีกไม้ ไผ่และหนาตามขนาดของเนื้อไม่ หนาสัก ๑.๕ ซม. กว้างสัก ๓-๔ ซม. และตามยาวประมาณ ๔๐ ซม. ทำเป็น ๒ อัน หรือคู่ ใช้ตีให้ผิวกระทบกันทางด้านแบ เกิดเสียงได้ยินเป็น กรับ-กรับ-กรับ

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีทำด้วยไม้

คงจะเนื่องด้วยเสียง นี้เองจึงเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า กรับ ต่อมาผู้ประดิษฐ์ทำด้วยไม้แก่นหือไม้จริงแต่ก็เหลาเป็นรูปแบนอย่างซีกไม้ไผ่ คงใช้ในลักษณะเดียวกับกรับไม้ไผ่

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่องดนตรีที่คิดสร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์เลียนแบบ ระนาดเอก แต่ลูกระนาดก็คงทำด้วยไม้ชนิดเดียวกับระนาดเอก เป็นแต่เหลาลูกระนาด

กว้างและยาวกว่าลูกระนาดเอก และประดิษฐ์รางให้มีรูปร่างต่างจากราง ระนาด คือมีรูปคล้ายหีบไม้ แต่เว้ากลางเป็นทางโค้งมี โขน ปิดทางด้านหัวและด้านท้าย วัดจากปลายโขนทางหนึ่งไปยังอีกทางหนึ่งยาวประมาณ ๑๒๔ ซม. ปากรางกว้างประมาณ ๒๒ ซม

The body is made of bamboo. Sharpened and smoothed. So as not to cause the skin and burrs to cut and pound the hands Flat shape along the wooden hemisphere Bamboo and thick according to the size of the meat, not a thick 1.5 cm wide, 3-4 cm long and about 40 cm long, made 2 or a pair to hit the skin on the flat side. A sound was heard Grub-Grub-Grub

Probably due to the sound This kind of instrument was called a pick. Later, the inventor was made of real wood core, but sharpened to a flat shape like a bamboo hemisphere. Probably used in the same way as bamboo pickles

The Xylophone is a musical instrument that was created in the reign of King Rama III in Rattanakosin, imitating the Xylophone, but the Xylophone is probably made of the same type of wood as the Xylophone. Is only sharpening the xylophone

Wider and longer than the marimba And invented the rail in a different shape from the xylophone track, which was shaped like a wooden chest But the central concave is a curve with a pantomime covering the head and rear. Measured from the tip of the pantone to the other, approximately 124 cm long, the mouth of the rail is 22 cm wide

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*