เครื่องลิ่มนิ้ว

ฮาร์ปซิคอร์ด

เครื่องลิ่มนิ้ว เครื่องดนตรีสากลในกลุ่มนี้มักนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาอังกฤษว่า เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด ลักษณะเด่นของเครื่องดนตรีที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือมีลิ่มนิ้วสำหรับกดเพื่อปรับเปลี่ยนระดับเสียงดนตรี

เครื่องลิ่มนิ้ว ลิ่มนิ้วสำหรับกดเรียกว่า คีย์ (Key) เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีจำนวนคีย์ไม่เท่ากันโดยปกติสีของคีย์เป็นสีขาวกับดำ คีย์สีดำโผล่สูงขึ้นมามากกว่าคีย์สีขาว

ฮาร์ปซิคอร์ด เป็นเครื่องดนตรีตะวันตก ในยุคบาโรค ประเภทเครื่องดีด โดยมีการพัฒนามาจากเครื่องดนตรีประเภทพิณ และกีตาร์ กลไกการเกิดเสียงจะใช้การเกี่ยวดึงสายโลหะซึ่งมีขนาด

และความยาวแตกต่างกันเพื่อให้ได้เสียงความถี่ต่างๆ การเล่นเครื่องดนตรีนี้จะใช้ คีย์บอร์ด (Keyboard) ในการสร้างกลไกในการดึงสาย โดยผู้เล่นสามารถเลือกกดบนแป้นคีย์บอร์ด

แต่จะมีคีย์บอร์ดสองชั้น เหมือน ออร์แกน (Organ) ผู้เล่นไม่สามารถปรับความดังของเสียงได้ด้วยน้ำหนักของการกดคีย์บอร์ด แต่สามารถใช้กลไกอื่นช่วยในการสร้างความแตกต่างของคุณภาพเสียง

Finger wedge machine The universal instruments of this group are often referred to as transliteration in English. Keyboard instrument The distinctive feature of the instruments in this group is that they have a finger wedge to adjust the music volume.

A finger wedge is called a key. Each instrument has a different number of keys, usually the color of the keys is white and black. The black keys rose higher than the white keys.

The harpsichord is a Western Baroque musical instrument. It has been developed from harp and guitar instruments. The sounding mechanism is used to pull metal strings that are sized.

And different lengths to achieve different frequencies Playing this instrument uses the keyboard (Keyboard) to create a mechanism for pulling the strings. The players can choose to press on the keyboard.

Rather, it has a double-layer keyboard like the Organ (Organ). Players cannot adjust the volume with the weight of the keyboard press. But other mechanisms can be used to make a difference in sound quality.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*