ระนาดทองหรือระนาดเหล็ก

ระนาดทองหรือระนาดเหล็ก

ระนาดทองหรือระนาดเหล็ก เป็นเครื่องโลหะเพราะเป็นเครื่องตีที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นโดยเลียนแบบเครื่องไม้และใช้ในลักษณะเดียวกัน คณาจารย์ทางดุริยางค์ศิลปะคิดประดิษฐ์ขึ้นในรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ลูกระนานแต่เดิมทำด้วยทองเหลือง

มีผู้ทำลูกระนาดแต่เดิมทำด้วยทองเหลืองจึงเรียกกันว่าระนาดทอง ต่อมามีผู้ทำลูกระนาดด้วยเหล็กใช้วางเรียงบนรางไม้มีผ้าพันไม้ ใช้ไม้ระกำวางพาดไปตามขอบรางสำหรับรองหัวท้ายลูกระนาดแทนร้อยเชือกผูกแขวนอย่งาลูกระนาดที่ทำด้วยไม้ เกรงว่าร้อยเชือกแขวน

มีผู้ทำลูกระนาดด้วยเหล็กทำตามแนวระนาดเอก ระนาดเอกเหล็กใช้วางเรียงบนไม้มีผ้าพันไม้ ใช้ไม้ระกำวางพาดไปตามขอบรางสำหรับรองหัวท้ายลูกระนาดแทนร้อยเชือกผูกแขวน

ระนาดทุ้มเหล็ก เป็นเครื่องตีที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงพระราชดำริให้สร้างเพิ่มเติมอีกแบบหนึ่งโดย ถ่ายทอดมาจากหีบเพลงฝรั่งอย่างเป็นเครื่องเขี่ยหวีเหล็ก

ลูกระนาดคงทำอย่างเดียวกับระนาดทองแต่ทำเขื่องกว่าระนาดทองหรือระนาดเอกเหล็ก เพื่อเป็นเสียงทุ้มเลียนอย่างระนาดทุ้ม มีจำนวน ๑๖ หรือ ๑๗ ลูก

ระนาดทองหรือระนาดเหล็ก

ระนาดทองหรือระนาดเหล็ก

Golden xylophone or iron xylophone It is a metal instrument because it is a fabricated percussion instrument that imitates wood and is used in the same way. The teachers of the orchestral arts are invented in the reign of King Rattanakosin Lukranan, originally made of brass.

There were people who made the xylophone, originally made of brass, so called it the golden xylophone. Later, there was a maker of the xylophone out of iron and placed on a wooden rail with cloth wrapped around the wood. Use a wooden spatula to run along the edge of the rail to support the head at the end of the xylophone instead of stringing the rope to hang on the wooden xylophone. Lest the rope hang

There was a person making a xylophone out of iron, following the line of the xylophone. Steel xylophone is placed on the wood with cloth wrapped around the wood. Use a dagger to place along the edge of the rail for supporting the head at the end of the xylophone instead of hanging the rope.

Iron Xylophone It is a hit machine that His Majesty King Pinklao in the reign of King Rama IV has the royal initiative to create another type by Transmitted from the western accordion as an iron comb ashtray

The xylophone might do the same as the golden xylophone, but it is more stern than the golden xylophone or the iron xylophone. For a mimic bass sound like a xylophone, there are 16 or 17 children

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*