เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้

เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เป็นการจัดประเภทเครื่องดนตรีสากล โดยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี้ แม้ตัวของเครื่องดนตรี อาจทำจากวัสดุต่าง ๆ มากมาย แต่ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเสียง ทำมาจากไม้ จึงได้ชื่อว่า เครื่องเป่าลมไม้นั่นเอง

ประเภทเป่าลมเข้าไปในรูเป่า เครื่องเป่าลมไม้ประเภทขลุ่ย ลำตัวมีลักษณะเป็นท่อ แบ่งตามลักษณะของการเป่าได้ 2 ประเภท ประเภทเป่าตรงปลาย ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ และประเภทเป่าลมเข้าทางด้านข้าง เช่น ฟลูต และปิคโคโล

ประเภทเป่าลมให้ผ่านลิ้นของเครื่องดนตรี เครื่องเป่าลมไม้ประเภทปี่ ส่วนประกอบที่สำคัญคือมีลิ้น เป็นตัวสั่นสะเทือน ส่วนที่เป็นลิ้นจะอยู่ตรงปลายด้านหนึ่งของปี่ เมื่อเป่าลมผ่านลิ้นให้เกิดการสั่นสะเทือน ลมจะเข้าไปในท่อซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขยายเสียงหรือตัวกำทอน แล้วออกไปยังปากลำโพง เครื่องดนตรีพวกปี่ยังจำแนกออกได้ตามลักษณะของลิ้นที่ใช้ เป็นประเภทลิ้นคู่

ฟลูต เป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งที่มีพัฒนาการมาจากมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่คิดใช้กระดูกสัตว์หรือเขาของสัตว์ที่เป็นท่อกลวงหรือไม่ก็ใช้ปล้องไม้ไผ่มาเจาะรูแล้วเป่า ให้เกิดเสียงต่าง ๆ

วัตถุนั้นจึงเป็นต้นกำเนิดของเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย ฟลูตเป็นขลุ่ยเป่าด้านข้าง ปัจจุบันเครื่องคนตรีในตระกูลคอนเสิร์ตฟลุต เป็นขลุ่ยขนาดเล็กมีลักษณะเช่นเดียวกับฟลูตแต่เล็กกว่าทำมาจากไม้ หรืออีบอร์ไนท์ แต่ปัจจุบันทำด้วยโลหะ

Is a universal classification of musical instruments By this type of woodwind instrument Even the body of the instrument It may be made of many different materials, but the key to the sound is made of wood, so it is known. That wood blower.

Blower type into the blow hole. Flute type woodwind instrument The body is tubular. It can be divided according to the nature of the blow 2 types. Type of blow at the end. Flute recorder And side-blowing types such as flute and piccolo

The wind blowing through the tongue of the instrument. Pi type woodwind instrument An important ingredient is the tongue. Trembling The tongue is at one end of the pi. When blowing air through the tongue, it produces vibrations. Wind enters the duct, which acts as a sound amplifier or resonator. Then go out to the speaker mouth The pi can also be classified according to the type of tongue used. It is a double tongue type.

Flute is one of the oldest musical instruments developed from prehistoric humans who thought of using hollow tubular animal bones or horns, or by using bamboo segments to drill holes and blow them. To make different sounds

That object is the origin of the flute instrument. Flute is a side-blown flute. Currently, the troupe in the concert flute family It is a small flute with the same characteristics as a flute, but smaller than made of wood. Or Ybor Night But now it is made of metal

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*