เครื่องดนตรีประเภทตีโลหะฆ้องราว

ฆ้องราว

เครื่องดนตรีประเภทตีโลหะฆ้องราว เป็นฆ้อง 3 ใบ มีขนาดลดหลั่นกัน ใช้แขวนราวเรียงไปตามขนาด เมื่อตีตีเรียงไปตามลำดับแล้วย้อนกลับ จะได้ยินเสียง ใช้บรรเลงในการเล่นมหรสพโบราณ ชื่อ ระเบง หรือโอละพ่อ ในงานพระราชพิธี บางครั้งจึงเรียกว่า ฆ้องระเบง

ฆ้องคู่ เป็นฆ้องที่มี 2 ใบมีขนาดเล็ก เสียงต่ำใบหนึ่ง เสียงสูงใบหนึ่ง ใช้ตีกำกับจังหวะ ชุดหนึ่งมีสองลูก ลูกใหญ่ให้เสียงต่ำ ลูกเล็กให้เสียงสูง ไม้ตีทำด้วย แผ่นหนังวัว หรือ ใบหนังควายตัดเป็นวงกลม เจาะรูตรงกลางใส่ก้านไม้ ใช้บรรเลงในการเชิดหนังตะลุงและละครโนราชาตรี ชุดหนึ่งมี 2 ลูก ที่ใต้เรียกว่า โหม่ง

เข้าใจว่าประดิษฐ์ขึ้นจากฆ้องเดี่ยวเท่าที่ใช้กันอยู่ ฆ้องคู่ประเภทนี้ใช้บรรเลงร่วมวงปี่พาทย์ประกอบการเล่นโนห์ราและละครชาตรี จะประดิษฐ์ขึ้นพร้อม ๆ กับโนห์ราชาตรีที่นิยมเล่นกันในจังหวัดภาคใต้มาก่อน ซึ่งสันนิษฐานกันว่ามีมาก่อนหรือร่วมสมัยต้นของกรุงศรีอยุธยา และใช้บรรเลงในการเล่นหนังตะลุงด้วย

ฉาบ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเพอร์คัชชัน มีลักษณะเป็นแผ่นโลหะบางๆ รูปร่างคล้ายจาน โดยส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรีไม่มีระดับเสียง

เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ในดนตรีหลายชนิด เช่นวงออร์เคสตราสมัยใหม่ วงมาร์ช วงคอนเสิร์ต ดนตรีทหาร รวมถึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลองชุดในปัจจุบันด้วย

เครื่องดนตรีประเภทตีโลหะฆ้องราว

Metal percussion instruments, gongs like 3 pieces of gongs in descending sizes Used to hang rails, sorted by size. When hit, hit, sort them in order and go back. Will hear Used to play ancient, famous, noisy or vice versa in royal ceremonies Sometimes it is called a noisy gong.

A pair of gongs is a gong with two leaves, one small and one low. A high pitched voice Used to mark the rhythm One set has two children. Big balls make a low noise A small ball with a high sound. The bat is made of cowhide or buffalo leaves cut in circles. Drill a hole in the center to insert the shaft. Used to perform the dance of Nang Talung and the Nora Chatri drama, there are 2 children underneath called tackles.

Understood that it was fabricated from a single gong used in common This type of pair of gongs is played in the Piat band for Nohra and Chatri plays. It was invented along with Nohra Chatri, which was popularly played in the southern provinces before. Which is assumed to have existed before or during the early period of Ayudhya And used a play in the shadow play as well

Cymbals are percussion instruments. Looks like a thin sheet of metal. Shaped like a plate Most of the instruments have no volume.

It is a musical instrument used in many kinds of music. Such as modern orchestras, marching bands, concerts, military music, as well as being part of today’s drum kit.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*