ซูซาโฟน

ซูซาโฟน

ซูซาโฟน เป็นเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องลมทองเหลืองใช้ในวงโยธวาทิต ตั้งชื่อตามชื่อของจอห์น ฟิลิป ซูซา หัวหน้าวงดุริยางค์นาวิกโยธินสหรัฐอเมริกา

ซูซาโฟนมีลักษณะเป็นรูปวงแหวนขนาดใหญ่ เวลาบรรเลงนักดนตรีต้องคล้องไหล่ ปากลำโพง โดยมากจะใช้ในวงโยธวาทิต วงดนตรีลูกทุ่ง จนถึงวงออเคสตรา และแตรวง จะหันออกไปด้านหน้า ทำให้นักดนตรีสามารถเคลื่อนไหวหรือเดินแปรขบวนได้สะดวกจอห์น ฟิลิป ซูซา เป็นผู้สั่งให้บริษัท ซี. จี. คอนน์

ผู้ผลิตเครื่องดนตรีเป็นผู้พัฒนาขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1889 โดยปรับปรุงมาจากทูบา และเฮลิคอน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่หันปากแตรไปด้านข้าง

ประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง มีคันชักใช้สำหรับเปลี่ยนระดับเสียง โดยส่วนมากจะใช้ในวงโยธวาทิต

วงดนตรีลูกทุ่ง รวมทั้งวงซิมโฟนีออร์เคสตรา และแตรวง ในวงดนตรี ทรอมโบนจะทำหน้าที่ประสานเสียงในกลุ่มแตรด้วยกัน ทรอมโบน เป็นแตรซึ่งใช้มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 ในพิธีศาสนาและพิธียุรยาตราร่วมกับแตรโบราณ ทรอมโบนประกอบด้วยท่อลมสวมซ้อนเลื่อนเข้า – ออกได้

ซูซาโฟน

Susaphone is a brass wind instrument used in marching bands. Named after John Philip Souza, head of the United States Marine Corps Orchestra.

Susaphones are large ring-shaped. When performing a performer, a musician must hang on the shoulder of a loudspeaker, often used in marching bands. Country music band Until the orchestra and the brass band are facing forward. Allowing musicians to move or move with ease, John Philip Souza ordered C.G.Conn.

An instrument manufacturer developed in 1889, based on the tuba and helicon, which are similar instruments. But turn his horn to the side.

Brass dryer type There is a bow that is used to change the volume. It is mostly used in marching circles.

Luk Thung Band Including the symphony orchestra and the brass band, the trombone choirs the trombone, and the trombone is the trumpet, which has been used since the 15th century in religious ceremonies and ceremonies in conjunction with the ancient trumpets. The trombone consists of a double-glazed wind pipe that can be moved in and out.

ติดตามข่าวสารได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

ขอขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*